"Cennete ancak Allah'a teslim olan nefisler girer." anlamında bir hadis var mıdır, varsa açıklar mısınız??

Tarih: 20.12.2012 - 00:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah’a teslim olmuş nefis ne demektir; bunun ölçüleri nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Görebildiğimiz kadarıyla ilgili hadis rivayetinde “teslim” sözcüğü yerine “müslim” sözcüğü kullanılmıştır. Buna göre hadisin meali şöyle de olabilir:

“Cennete ancak Müslüman olmuş nefisler girer.” (İbn Hanbel ve Nesai’nin rivayet ettiği bu hadis için, bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 271, 272)

Şüphesiz İslam’a girmek, müslüman olmak, aynı zamanda Allah’a teslim olmak demektir. Bu teslimiyetten maksat, Allah’ın emir ve yasaklarından ibaret olan iman ve İslam şartları başta olmak üzere, İslam dinini hayatının rehberi kılmaktır.

Nitekim bazı rivayetlerde “Müslüman nefisler” yerine, "mümin nefisler” ifadesi de yer almaktadır. (bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 1438,1439) Bu da hadisten maksat iman ve İslam dairesine girmek olduğunu göstermektedir.

“Allah katında hak din, İslâm’dır.” (Âl-i İMran, 3/19);

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki bu din asla ondan kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmran, 3/85)

mealindeki ayetlerin ifadeleri de söz konusu hadisi anlamaya yardımcı olacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun