Şura suresinin 51. ayeti, Kasas suresinin 30. ayetini yalanlıyor mu? Allah, ağaç bedenine girip Hz. Musa (as) ile konuşmuş mudur?

Tarih: 01.09.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin mealleri:

“Oraya varınca kutlu mekândaki vâdinin sağ tarafında bulunan ağaçtan şöyle nida edildi: "Ey Mûsa! Rabbülâlemin olan Allah Ben'im." (Kasas, 28/30)

“Allah bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitab eder, yahut ona Kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Çünkü O yüceler yücesidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.” (Şura, 42/51)

Bu iki ayet arasında herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Şura suresinde yer alan ayetteki vahiy şekillerinden biri de Kasas 28/30. ayetinde ifade edilen Hz. Musa (as)’a yapılan vahiy şeklidir. "Allah, bir insanla ancak vahiy suretiyle veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderir de izniyle dilediğini vahyeder. Doğrusu O, pek yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.”(Şura, 42/51) mealindeki ayette vahyin üç türlü olabileceği bildirilmiştir.

Demek ki vahiy, şu üç tarzdan biriyle olur:

a. Allah, vahyi doğrudan peygamberin kalbine bırakır.

b. Bir perde arkasından peygambere hitap eder. Hz. Musa (as)'a ağaçtan nida etmesi gibi...

c. Vahiy getirmekle vazifelendirilen bir meleği, elçi olarak gönderir. (bk. Maverdî, Ebu’s-Suud, Şevkânî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

Bilgi için tıklayınız:

Hz. Musa (as)’ın ağaçtan ses işitmesi nasıl oldu, bu ses kime aittir, Kelimullah ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun