Hz. Hafsa Mushafı verdi mi?

Tarih: 14.03.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Bir sitede Hz. Osman’ın Kuran-ı Kerim çoğaltmaya karar verdiğinde Hz. Hafsa’dan ilk mushafı istediği fakat Hz. Hafsa’nın bütün ısrarlara rağmen Mushafı vermediği yönünde hadisler olduğunu söylüyordu, doğrusunun da Hz. Hafsa’nın Hz. Ebu Bekir döneminde kitap haline getirilmiş Mushafı vermediği yönündedir şeklinde iddiaları vardı.
- Kaynaklarda araştırmama rağmen bu rivayetleri bulamadım. Gerçekten Hz. Hafsa Mushafı vermedi mi?
- Bu rivayetleri yazabilir misiniz ve bu rivayetler zayıf mı sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ebu Bekir devrinde Zeyd b. Sabit’in çalışmalarıyla Mushaf halinde bir araya getirilen Kur'an ayetleri onun ölümünden sonra Hz. Ömer’de kalmış, Hz. Ömer’in vefatı üzerine Hafsa validemize intikal etmiştir. Hz. Osman Mushaf nüshalarını çoğaltacağı zaman bu asıl nüshayı getirtmiş, çoğaltma işi bitince de Hz. Hafsa’ya geri vermiştir.

Bu bilgiler sahihtir, başta Buhari olmak üzere birçok kaynakta geçmektedir.(1)

Hz. Hafsa validemiz evvel emirde, uhdesinde bulunan Mushaf’ı istinsah çalışması için isteyen Halife Hz. Osman'a olumsuz karşılık vermiş, Mushaf’ı vermek istememiştir. Daha sonra Halife'nin iade edeceğine dair teminat vermesi üzerine, Hz. Hafsa Mushaf’ı vermeye razı olmuştur.

Muhtemelen bu farkın farkına varılmadığı için, sorudaki iddialar söz konusu edilmiş olabilir.

Mushaf’ın Hafsa bint-i Ömer'e (r.anhüma) geçme sebebi, Hz. Ömer'in 3. halifenın tayininden önce ahirete irtihal etmiş olmasıdır.(2)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi ...
Hz. Osman zamanında çoğaltılan Mushaflar, hangi şehirlere ...
Kur'an'ın ilk yazılmış nüshaları neden ortadan kaldırıldı? Kur'an'ın ...

Kaynaklar:

1) Buhari, Fezailü’l-Kuran, 3; Konu ile ilgili rivayetler için bk. Buhari, Tefsîru’ l-Kur’an, Berâe, 20 (V, 210); Tevhit, 22 (VIII, 177), Ahkam, 37 (VIII, 118); Tirmizi, Tefsîru’l-Kur’an, 10 (V, 283); Ahmed b. Hanbel, V, 188-189; el-Mucemu’l-Kebîr, V, 146-148.
2) el-Askalani, Fethu'l-Bari, 9/10-16.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun