Toplanan ilk Mushaf neden Hz. Hafsa'ya verildi?

Tarih: 02.11.2018 - 20:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

- O dönemde Hz. Aişe hayatta idi, niçin ona verilmedi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Hafsa validemiz; Ümmü’l-müminîn Hafsa bint Ömer b. el-Hattâb el-Adeviyye, Hz. Ömer’in kızı ve Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in hanımıdır.

Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimiz (asm)'in vefatından hemen sonra Hz. Ebu Bekir (ra) döneminde, Zeyd b. Sabit gibi bu konuda en yetkili kişiler tarafından toplanarak, bütün sahabilerin kabul ve ittifakıyla kitap haline getirildi.

Asıl Ana Kur'an-ı Kerim denilen Mushaf, Hz. Ebu Bekir’de kalıyordu. O vefat edince Hz. Ömer’de kalmaya başladı, Hz. Ömer’in vefatından sonra da kızı Hz. Hafsa (ra) annemize teslim edildi.

Hz. Osman, Kur'an’ın bir nüshasının çıkartılması için Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Zübeyr, Said bin As ve Abdullah bin Haris bin Hişam’dan oluşan heyeti görevlendirdi. Bu arada Hz. Hafsa’dan da ondaki nüshayı geri vermek üzere istedi.

Hz. Osman’ın görevlendirdiği heyet, onun emir ve talimatları doğrultusunda Kur'an nüshalarını çoğalttılar. Çoğaltılan nüshalar değişik İslam beldelerine gönderildi. Hz. Osman, çoğaltma işlemi tamamlandıktan sonra Hz. Hafsa’dan aldığı Mushafı sahibine geri verdi. (Buhârî, Fezailu’l-Kur'an 3; Zerkeşî, el-Burhan, 1/236; Zerkanî, Menahilu l-irfan, 1/252-253)

Okuma yazma bildiği anlaşılan Hafsa validemize, yazıyı hanım sahabilerden Şifa bint Abdullah öğretmiştir. (Müsned, VI, 286; Saatî, XVII, 179)

Ayrıca Hz. Hafsa’nın hafız sahabilerden olduğu rivayet edilmektedir. (İbn Hacer, Fethu’l-bârî, VIII, 669)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi ...
Hz. Osman zamanında çoğaltılan Mushaflar, hangi şehirlere ...
Kur'an'ın ilk yazılmış nüshaları neden ortadan kaldırıldı? Kur'an'ın ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun