Hazreti Hafsa validemiz genç yaşta mı dul kalmıştır?

Tarih: 01.03.2007 - 23:02 | Güncelleme:

Soru Detayı
Hazreti Hafza dul bir hanımdı. Aynı zamanda yaşlı mıydı yoksa genç miydi? Yaşlı ya da genç olduguna dair kaynak var mıdır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hafsa binti Ömer, H. 41/ M. 661- 662 yılında Medine’de vefat etti. Hicret sırasında otuz yaşında olduğu farz edilirse, yetmiş bir yaşında vefat etmiş olur. 661- 71 = 590 eder ki, doğumu altıncı yüz yılın sonlarına rastlamaktadır.

Hz. Ömer (ra)’in kızı olan Hz. Hafsa (r.anha), Huneys bin Huzafe ile evlendi. Huneys ile ilk muhacirlerden olup, önce Habeşistan’a, sonra Medine’ye hicret etti. Huneys, Bedir ve Uhud gazvelerine katılıp, Uhud’da yaralanıp, Medine’de sehit oldu. (Buhârî, Meğazi, 12)

Bunun üzerine Hz. Ömer, kızını veya kız kardeşini faziletli biriyle evlendirme âdeti gereğince (Buhârî, Ni­kâh, 33), eşini (Resûlullah'ın kızı Rukıyye) bir süre önce kaybeden Hz. Osman'a çocuksuz olarak dul kalan kızı Hafsa ile evlenmesini teklif etti.

Hz. Osman evlen­mek niyetinde olmadığını söyleyince ay­nı teklifi Hz. Ebû Bekir'e yaptı.

Resûlullah'ın Hafsa ile evlenmeyi düşündüğünü bilen, fakat bunu açıklamayı doğru bul­mayan Hz. Ebû Bekir'in bu teklifi sükûtla karşılaması üzerine Hz. Ömer gücendi ve duygularını Resûl-i Ekrem'e açtı.

Resûl-i Ekrem de yakında Hafsa'nın Osman'dan, Osman'ın da Hafsa'dan daha hayırlı bi­riyle evleneceğini söyledi.

Nitekim ResûIullah, 3. yılın Şaban ayında (Ocak 625) 400 dirhem mehir karşılığında Hafsa ile evlendi (bu tarihten bir yıl önce evlendikleri de söylenmekte­dir).

Hz. Osman da Resûlullah'ın diğer kı­zı Ommü Külsûm ile evlendi. (bk. Tabakât, 8/81-82; Üsdü’l-Gàbe, 5/435; el-İsâbe, 4/273)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun