Hz. Cebrail’in, Peygamberimize asli suretinde görünmesinin hikmeti nedir?

Tarih: 25.04.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

​- Cebrail (as)'ın Peygamber Efendimize Hira dağında yerle gök arasında bir kürsüde oturur halde görünmesinin hikmeti nedir?
- Böyle bir tecelli ile Allah (cc) Efendimize ne anlatmak istemiştir? Cebrail (as)'ın Efendimize bu şekilde görünmesiyle neyi amaçlamıştır?
- Bu hadiseden çıkarmamız gereken hikmet nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Cebrail’in asli şekliyle görünmesinin mutlaka bazı hikmetleri vardır.

Rivayetlerde gelen bilgilere göre, Hz. Peygamber (asm) Hz. Cebrail’i iki defa asli suretinde görmüş.

- İlk defa görmesi, ilk vahyin inişinden sonra başlayan fetret-i vahiy döneminde tahakkuk etmiştir.

Buhari’de geçen ve Hz. Cabir’den nakledilen bir rivayete göre; Hz. Peygamber (asm)  bir gün yürürken (Hira’dan aşağı inerken), Hz. Cebrail’i semada (asli suretiyle) bir kürsi üzerinde görür ve tedirgin olur. Bunun üzerine eve gelir ve “Beni örtün.” der. Bunun üzerine Müddessir suresi iner. (Buhârî, Taʿbîr, 1, Bedʾü’l-ḫalḳ, 7; Müslim, Îmân, 257, 258)

Bu olay Necm suresinin 5-10. ayetlerinde yer almıştır (İbn Kesir, ilgili yer).

- İkinci defa miraç esnasında Peygamberimiz (asm) Hz. Cebrail’i asli suretinde görür. (Müsned, I, 257; Buhârî, Ṣalat, 1; Bedʾü’l-ḫalḳ, 6)

- Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in Hz. Cebrail’i asli şekliyle görmesinin hikmetleri konusunda kaynaklarda bir izaha rastlayamadık.

- Bununla beraber Hz. Peygamber (asm)’in Hz. Cebrail’i asli şekliyle gördüğü yerler itibariyle bir hikmeti olabilir.

Birinci görme ilk vahyin gelişinden sonra, ikincisi miraca çıktığı esnada gerçekleşmesi, söz konusu iki olayla ilişkisi bakımından şöyle bir-iki hikmeti olabilir:

a) Bu iki olay da son derece büyük ve eşsiz olaylardır. Bu iki olayda da Hz. Cebrail vardır. Onun bu olayların büyüklüğüne uygun bir tarzda kendini göstermesi, bu olaylarla onların mihmandarı olan melek arasında bir mutabakat ve bir belagat üslubudur.

b) Vahiyle ilgili bölümde öyle görünmesi, Hz. Peygamber (asm)’in kalbinin itminanına yönelik bir jest olabilir. Hadislerden öğrendiğimiz gibi, Hz. Peygamber (asm) ilk vahyin gelişi esnasında olduğu gibi, vahyin fetret döneminde de çok tedirgin olmuştu. Hz. Cebrail’in o azametli heykeli ile arz-ı didar etmesi, vahyin önemi, vahyi gönderinin azameti yanında, cin ve sair varlıkların böyle bir hileye girmelerinin mümkün olmadığını göstermeye yönelik olabilir.

c) Ayrıca Hz. Cebrail’in daha önce göründüğünden farklı olarak görünmesi, gaybi hakikatlerin perdeler arkasında olduğunun sinyali görevini görmüş olabilir. Bir insan kılığında olan bir varlığın bu kadar haşmetli olan mahiyetini ve hakikatini görmek, alem-i şehadetin perdesi gerisinde alem-i gaybın varlığına da bir örnek teşkil etmiş olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun