Hz. Ayşe Resulullah’tan önce Cübeyr b. Mutim ile nişanlı mıydı?

Tarih: 18.06.2022 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı hocalar sizin de sitenizde daha önceden belirtmiş olduğunuz gibi, Hz. Ayşe (r.anha)'nın Resulullah (s.a.v)'dan önce Cübeyr bin Mutim ile nişanlandığını söylemektedir.
- Bu bilginin sahih kabul edilen ve bilindik kaynaklarda yeri var mı?
- Varsa gösterebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Aişe validemiz, Hz. Peygamber (asm) Efendimizle evlenmezden önce, Cubeyr b. Mutim adındaki şahıs ile nişanlanmıştır.(1)

Bu rivayetin sahih olduğu bildirilmiştir.

Hz. Ebu Bekir, kızı Aişe’yi Mekkeli Cübeyr b. Mutim ile sözlendirmiş, İslamiyet yayılmaya başlayınca, her iki taraf bu nişandan vazgeçmiştir.(2)

Özellikle bu nişan, Cübeyr’in anne ve babası tarafından oğullarının, Hz. Aişe’nin ve ailesinin Müslüman kimliğinden etkilenebileceği endişesi ile bozulduğu rivayet edilir.(3)

Kaynaklar:

1) Detaylı bilgi için bk. İbn Sad, et-Tabakat, Beyrut, 1410/1990, 8/47.
2) Belâzurî, Ensabü’l-Eşraf, thk. Süheyl Zekkar, Riyaz Zirikli, Daru’l-Fikr Yay., Beyrut, 1996, I, 409.
3) Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/211; Zehebî, Siyerü Alami’n-Nübela, 2/149; bk.  Süleynam Nedvi, Asr-ı Saadet, 5/14 vd.; Ömer Rıza Doğrul, Büyük İslam Tarihi, 3/260 vd.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun