Hz. Âdem’i yıkayan, kefenleyen ve defneden kim?

Tarih: 01.04.2023 - 06:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hakim Müstedrek’te geçen Hz. Âdem’in vefat ederken oğullarına gidip cennet meyvelerini toplamasını söyleyen hadis sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir hadis-i şerif şöyledir:

"Âdem (a.s) ölüm vakti yaklaşınca çocuklarına dedi ki: Haydi gidin de cennet meyvelerinden bana toplayın. (Nebi) buyurdu ki: Oğulları evden dışarı çıktılar. Melekler onları karşılayarak ey Âdemoğulları nereye gitmek istiyorsunuz dediler. Onlar: Babamız bizi ona cennet meyvelerinden toplayalım diye gönderdi, dediler. (Melekler) geri dönün, artık sizin bunu yapmanıza gerek kalmadı, dediler. Melekler de onlarla birlikte geri dönüp, Âdem'in huzuruna girdiler. Havva onları görünce, onlardan dehşete kapıldı ve Âdem'e yaklaşarak ona âdeta yapışmaya başladı. Âdem ona: Benden uzak dur, benden uzak dur. Zaten senin tarafından başıma musibet geldi. Beni Rabbimin melekleriyle baş başa bırak dedi. Melekler ruhunu kabzettiler sonra onu yıkayıp hoş kokularla kokulandırdılar, onu kefenlediler sonra namazını kıldılar. Sonra ona mezar açtılar sonra defnettiler sonra da: Ey Âdemoğulları işte ölüleriniz hususunda sizin sünnetiniz (izlemeniz gereken yol) budur. Bu sebeple (böyle bir durumda) hep bunu yapınız dediler."(1)

Beyhaki bu hadis rivayetiyle ilgili şöyle der:

Bu rivayet, senedi sahih bir hadis olmakla birlikte Buhari ve Müslim bunu kitaplarına almamışlardır. Bu hadis tabiinin ancak bir tek ravisinin bulunduğu türdendir. Çünkü Utey b. Damra es-Sadi'nin, el-Hasen'in dışında bir ravisi bulunmamaktadır. Kanaatimce Buhari ve Müslim bu hadisin başka bir illetinin olduğunu tespit etmişlerdir. Bu da hadisin el-Hasen'den, onun Ubey'den diye rivayet edilerek onun söz konusu edilmemesidir.(2)

Bu hadiste geçen “cennetin meyveleri” Hz. Âdem aleyhisselamın cennetten yeryüzüne indirilirken yanında getirdiği cennet meyveleri olabilir.

Nitekim bunu açıklayan bir rivayet şöyledir:

“Allah Âdem'i cennetten çıkarttığı vakit, onu cennet meyvelerinden azıklandırdı ve ona her şeyin sanatını öğretti. İşte sizin bu meyveleriniz cennet meyvelerindendir. Şu kadar var ki bu meyveleriniz değişikliğe uğrar, onlar değişmez.”(3)

Beyhaki, bu hadisin senedi sahih olmakla birlikte Buhari ve Müslim bunu tahriç etmemişlerdir, demiştir.(4)

Buna göre, Hz. Âdem babamızın vefatına yakın cennetten gelirken yanında getirdiği ve bozulmayan bu meyvelerden istediği söylenebilir.

Dipnotlar:

1) İbn  Ebi  Şeybe,  Mûsânnef,  2/ 450; Abdurrezzak,  Mûsânnef, Cenaiz,  Bâbu  Gasli’l-Mer’i  iza haderehu’l-  Mevt,   No: 6065, 3/393); Hâkim, Müstedrek, 1/309, no: 1293.
2) Müstedrek, a.y.
3) Hakim, Müstedrek, 2/592.
4) Müstedrek, a.y.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun