Hz. İshak (as) hakkında bilgi verir misiniz?

Hz. İshak (as) hakkında bilgi verir misiniz?
Tarih: 23.10.2006 - 07:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

Hz. İshak (as) hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. İshak (a.s), İbrahim (a.s)'ın Hz. Sâre'den doğan ikinci oğludur.

Hz. Sâre'nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer'i hediye etmiştir. Hz. Hacer Hz. İsmail'i doğurunca, Hz. Sâre üzülmüştür. Hz. İbrahim (as) yüz yirmi yaşında Hz. Sâre doksan yaşında iken Allah'ın bir lütfu ve mucizesi olarak İshâk (as) doğmuştur. (bk. Hâkim, Müstedrek, XI/556).

Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılır:

"And olsun ki, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gelip; 'Selâm', dediler. O da 'Selâm' dedi ve eğlenmeden gidip kızartılmış bir buzağı getirdi. Onların ellerinin buna uzanmadığını görünce hoşlanmadı ve kalbine bir korku geldi. Onlar 'Korkma biz Lût kavmine gönderildik.' dediler. İbrahim'in ayakta duran zevcesi güldü. Biz de ona İshak'ı ardından da torunu Yâkub'u müjdeledik. Kadın 'Vay, kendim koca bir karı, şu zevcim de bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Bu doğrusu pek şaşılacak bir iş.' dedi. Melekler 'Ey evin hanımı. Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuşken, nasıl Allah'ın işine şaşacaksın. O Hamid ve Meciddir.' dediler." (Hûd, 11 /73).

İshâk (a.s)'ın tarih kitaplarında anlatılan şemâili şöyledir:

Uzun boylu, kara gözlü, buğday benizli, yüzü güzel, konuşması düzgün, saçı, sakalı bembeyazdı. Siret ve sureti babası İbrahim (a.s)'a benzerdi (Hâkim, Müstedrek, 11, 557).

Hz. İshâk'ın Yakub ve Ays adında iki oğlu olmuştur. Yakub (a.s) daha güzel yüzlü, daha düzgün konuşmalı ve zarafet ve güzelliği daha çok olandı. Ays, Rumların yaşadığı bölgede ikamet etmişti (Hâkim, Müstedrek, l l, 557).

İshâk (a.s) Kur'an-ı Kerim'de de övülmüştür:

"Ey Muhammed; güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshâk ve Yakub'u da an! Biz onları âhiret yurdunu düşünen samimi kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim yanımızda seçkin, iyi kimselerdir." (Sâd, 38/45-47).

İshâk (a.s) babasının ölümünden sonra Sam bölgesine peygamber olarak vazifelendirilmiş, Allah Teâlâ onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir.

"İbrahim'e salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshâk'ı müjdeledik. Hem ona hem de İshâk'a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardır, nefsine apaçık zulmedeni de vardır." (Sâffât, 37/112, 113).

Hz. İshak (as) rivayete göre yüz altmış yaşlarında, bu günkü Filistin'in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiş, babası İbrahim (a.s)'ın Mezra'daki kabrinin yanına defnedilmiştir. (İbnu'l-Esîr el-Kâmil fi't- Tarih, I/127).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun