Hz. Âdem'e secde eden melekler, hâlâ secde mi ediyorlar?

Tarih: 29.04.2016 - 00:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin bir defasında, meleklerin hazret-i Adem’e "aleyhisselâm" secde ettiklerini ve daha başlarını o secdeden kaldırmadıklarını gördüm, sözünü nasıl anlamalıyız? [İmâm-ı Rabbânî , Risâletü'l-Mebde' Ve'l-Meâd]

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İmam Rabbani, ilgili müşahedetanı imkân dairesinin dışındaki alanda ezel ile ebedin bir olduğunu açıklarken söz konusu etmiştir. O, bu konuyu açıklarken “Mümkün bir varlık ayağını imkân dairesinin dışına atarsa ezelin ebed ile bitişik olduğunu göreceğini...” belirtikten sonra, meseleyi Hz. Peygamber (asm)'in mi'raçtaki durumuyla şöyle açıklamıştır.

“Hz. Peygamber miraçta cenneti ve cennet halkını, cehennem  ve cehennem halkını görmüştür. Nuh’un tufanını, Yunusu balığın karnında görmüştür… Bütün bu olayların bir anda görülmesi, mi'racın imkân dairesinin haricinde vuku bulan bir olay olduğu içindir...”

Bu hususu belirttikten sonra, kendisinin de bir defasında “Hz. Âdem’e secde eden melekleri secde halinde iken görmüştü. Sonra daha ali makamda olan melekleri de görmüştü. Bunlar secde edenlerden daha yüksek makamlardadır..” (bk. İmam Rabbani, el-Mebdeu ve’l-Mead, -Arapça 4 risale halinde-, s.161)

Bizim anladığımız kadarıyla, İmam Rabbani bu ifadelerle “Hz. Âdem’e secde eden meleklerin hala o secdede devam ettiklerini...” kast etmemiştir.

Onun maksadı, kendisinin de “Hz. Peygamber sayesinde” imkân dairesinin dışına çıkmış olduğundan, geçmiş zaman sahalarında meydana gelen bu olayı kendi zamanının sahnesinde müşahede ettiğini...” anlatmaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Melekler, Hz. Âdem'e niçin secde etmişlerdir?
Hz. Âdem'e secde emri geldiğinde, şeytanın davranışı nasıl olmuştur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun