Hesap gününde iyilikler de gösterilecek mi?

Hesap gününde iyilikler de gösterilecek mi?
Tarih: 23.11.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hani hesap gününde insanlara dünyadayken işlediği günahlar gösterilecek ya peki hesap gününde insanlara dünyadayken yaptığı iyilikler de gösterilecek mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hesap gününde adaletin tam gösterilmesinin gereği olarak, kişiye günahları yanında sevapları da gösterilecektir.

İbn Abbas ve İbn Mesud’a göre, “O gün, insanoğluna önceden yolladığı ve geri bıraktığı şeyler haber verilecek.” (Kıyamet, 75/13) mealindeki ayette yer alan “önceden yolladığı ve geri bıraktığı şeyler”den maksat, iyilik ve kötülüktür. Hayatta yaptığı iyilik ve kötülükler ölümden sonra -kıyamet günü- kişiye gösterilir. (Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

“O gün (hesap için) huzura çıkarılacaksınız. Size ait (iyilik olsun kötülük olsun) hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağından verilen: 'Alın kitabımı okuyun!' der. Şüphesiz ki ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum (ona göre amel ettim). Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir.” (Hakka, 69/18-21)

mealindeki ayetlerde iyiliğin de kötülüğün de kıyamet günü, kişiye gösterileceğine işaret etmektedir. Çünkü kitabın sağından verilmesi, ferah ve sevincin alametidir. 

Demek ki sağından verilen kitabının içinde yer alan iyi amellerini de görmüştür. (krş. Razi, Beydavi, Kurtubi, V. Zuhayli, ilgili yer)

“Biz, kıyamet gününde adaletli teraziler kuracağız. Hiç kimseye en küçük bir haksızlık edilmez. Hardal tanesi kadar bir şey bile olsa, onu da getiririz. Hesap görücü olarak Biz kafiyiz.” (Enbiya, 21/47),

“Kim bir zerre miskal kadar hayır işlerse onu görür. Kim de zerre miskal kadar kötülük yaparsa onu görür.” (Zilzal, 99/8)

mealindeki ayetlerde de bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun