Günümüz Müslümanların diğer toplumlardan geri kalmasının sebebi nedir?

Günümüz Müslümanların diğer toplumlardan geri kalmasının sebebi nedir?
Tarih: 10.02.2019 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

​- Günümüz Müslümanlarının teknoloji, bilim vs. diğer konularda gelişmemiş olmasının ve diğer toplumların gerisinde kalmasının sebebi nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bunun sebebi, Müslüman toplumun birkaç asırdır giderek Kur'an ve sünnetten, yani İslam’dan, yani Allah’ın emirlerinden adım adım uzaklaşmasıdır.

Müslümanlar ne zaman ki Allah’ın gösterdiği yola doğru rotayı çevirirler o zaman iş tersine dönmüş, dönmekte ve dönecektir.

Özellikle son iki asırdır İslam aleminde başta namaza, ibadetlere ve helal-haram dengesine lakayt kalınması, İslam birliğinin gözetilmeyip bozulması, fenni konularda Kur'an ve sünnetin teşvikine rağmen araştırma yapılmaması, İslam aleminin birçok konuda geride olmasına ve Allah’ın yardımından da mahrum kalmasına sebep olmuştur.

Birkaç ayetle konuyu daha net anlayabiliriz:

“Sonra peygamberlerin ve onların nesillerinin ardından yerlerine öyle bir nesil geldi ki, namazı terk ettiler ve şehvetlerine, nefislerine uydular; onlar artık ileride cehennemdeki Gayyâ Vadisini boylayacaklardır.” (Meryem, 19/59)

“O kimseyi önünden ve arkasından takip eden melekler vardır; Allah’ın emriyle onu korurlar. Kendilerinde olan iyi hali değiştirmedikçe, şüphesiz ki Allah, bir kavme olan nimetini değiştirmez. Fakat Allah, bir kavme kendi isyanları yüzünden kötülük dilediği zaman, artık onu geri çevirecek kimse yoktur. Onlar için O’ndan başka bir dost da yoktur.” (Rad, 13/11)

“Hep birlikte Allah’ın ipine, Kur'an’a sımsıkı sarılın ve parçalanmayın!..” (Al-i İmran, 3/103)

Teknoloji ve fenni bilimler konusunda ise Kur'an baştan sona, özellikle peygamber kıssalarında, kâinatın yaratılmasında, çiçeklerde, böceklerde, yıldızlar, Güneş ve Ay'da, yağmurun yağmasında, insanın doğuş ve gelişmesinde.. Allah’ın varlığına sonsuz işaretler olduğunu buyurmakta ve bu konularda her türlü ilmi, fenni araştırmaya yol tutmakta ve insanları teşvik ederek gene onlara hitaben;Taakkul etmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Tezekkür etmez misiniz? Tedebbür etmez misiniz?” diye sürekli ihtarlarda bulunmaktadır.

İşte Allah’ın çok net olan bütün bu emirleri karşısında dahi akıl fikir erdirmeyen, üstünde ince ince düşünüp ibret almayan İslam alemi, fenni gelişmelere bahusus son iki asırdır seyirci olmakla kalmamış, üstelik Batı'yı körü körüne taklit etmiş, onların müspet yerlerini değil de malayani ve İslam’a taban tabana zıt olan yanlış işlerini “kopyala - yapıştır” yapınca da bugünkü zelil hale düşmüştür.

Allah’ın rahmeti sınırsızdır. Ve ahiret öncesi olan mevcut alemde, Allah’ın rahmeti hem müminlere hem kafirlere ulaşmaktadır. Örneğin;

Bir mümin tarlasını ekmezse, sulamazsa ve sadece diliyle dua etse, ekini asla çıkmayacaktır. Oysa bir kafir tarlasını ekse, sulasa, güzelce baksa ve diliyle hiç dua dahi etmese, ekini muhtemelen çıkacaktır.

Veya bir mümin "Ben dünyada Allah’ın yarattığı yerçekimi kanununu tanımıyorum, O beni korur." diye üçüncü kattan aşağı atlarsa, yere kafa üstü çakılacaktır.

Bunları tüm hadiselere örnek yapabiliriz. Böyledir, çünkü Allah’ın iki Kitabı vardır;

Biri kelam sıfatından neşet eden Kur'an diğeri de kudret sıfatından neşet eden Kâinat. Her iki kitabın kaidelerine uyarsak, rahat eder ve huzur buluruz.

Kur'an’a riayet edersek, dolayısıyla da kâinat kitabına riayet etmiş olacağımızdan, hem bu dünyada hem de ahirette huzuru buluruz.

Yok sadece kâinat kitabına riayet edersek, yani sadece sebeplere sarılırsak, o zaman belki sadece kısacık olan bu dünya hayatında rahat ederiz, ama ahirette ebedi saadetimizi mahvederiz.

Müslümanların çoğu ise yaklaşık son iki asırdır neredeyse iki kitabı da ihmal etmişler ve hem dünyalarını berbat etmişler, hem de ahiretlerini büyük riske sokmuşlardır.

Öte taraftan, bilim ve fen de Batı'daki gibi olmamalıdır. Marifetullah, yani her oluşta ve her şeyde hikmetine binaen perde arkasında olan Allah’ı bilmeden, tanımadan ulaşılan ilim, ilim değildir.

Marifetullah ve havfullah, yani Allah korkusu olmazsa, o zaman bu günkü gibi sapkınlıklar ortaya çıkar;

Radyasyon ile MR cihazı da yaparsınız, atom bombası da…

Gözünüz kör olur, trilyonlarca dolar harcayıp Mars'ta su aramaya gidersiniz de bu bütçenin belki milyonda birini bir yudum temiz suya muhtaç Afrika’daki garibanlara harcamazsınız…

Çünkü Allah’ı tanımazsanız, ahiret çekinceniz olmaz.

Ama unutmayalım ki gözümüzü kapayarak “Güneş yoktur.” dememiz sadece kendimizi gülünç duruma düşürür ve feci son kaçınılmaz olur.

Sonuçta gözümüzle özellikle Ülkemizde müşahede ediyoruz ki;

21. yüzyıl başından itibaren “Allah” diyen ve O’nun emirlerine dikkat eden insanların çoğalmasıyla müspet yönde bir değişim başladı.

Gırtlağına kadar borç ve yokluk içinde olan Ülkemizde ne oldu da 20 senede gelir seviyemiz 3-4 misline katlandı? Ne oldu da 4 milyon mülteciye Ensar olabiliyoruz? Ne oldu da dünyanın en sofistike savunma sanayisine sahip olma yolunda ilerliyoruz? Ne oldu da helikopter, uçak, gemi, araba, cep telefonu, bilgisayar, tıbbi cihazlar, ilaç, hastaneler.. konularında muazzam bir sıçrama yapabildik? Bunlar 20 senede olacak iş midir?

Allah’ın buyurduğu gibi:

“Taakkul etmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Tezekkür etmez misiniz? Tedebbür etmez misiniz?”

Elbette ki sebeplere sarıldık ve elbette ki Allah’ın emirlerine çok daha fazla dikkat etmeye başladık. Hâl böyle olunca ilahi yardım da bereketli bir şekilde üstümüze yağıyor, çünkü vaad eden O’dur ve O vaadinden asla dönmez.

Ümitvar olunuz!

Aslan düştüğü yerden kalkacaktır ve İslam birliğini olması gerektiği şekilde tesis edecektir. Yeter ki artan bir gayretle çalışalım ve artan gayretle Allah’ın rızasını her türlü dünyevi işin üzerinde tutalım!

Hiç ölmeyecekmiş gibi helal dairede çalışalım, her an ölecekmiş gibi de Allah’ın ibadetlerine, emirlerine, yani ipine sımsıkı sarılalım...

İlave bilgi için tıklayınız:

Bizi geri bırakan İslâm mı?

Biz mi geri kaldık, onlar mı ileri gittiler?

Müslümanların, İslam ülkelerinin geri kalmasının sebepleri nedir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun