Gönül zenginliği varsa namaza gerek yok mu yani?

Tarih: 31.01.2024 - 12:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
"Ümmetimin kendini Allah’a adamış olanları cennete namaz ve oruçla değil, gönül zenginliği, kalp temizliği ve Müslümanlarla iyi geçinmeleri sayesinde girerler. " derken ne demek istemiştir?
- Böyle bir hadis var mı, varsa nasıl anlamalıyız?
- Gönül zenginliği varsa namaza gerek yok mu yani?
- Hadis doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- “Ümmetimin kendini Allah’a adamış olanları cennete namaz ve oruçla değil, gönül zenginliği, kalp temizliği ve Müslümanlarla iyi geçinmeleri sayesinde girerler.” anlamında bir hadis-i şerif vardır.(1)

- Bu rivayetin sahih olup olmadığını tespit edemedik.

- Burada anlatılan şey, soruda işaret edildiği gibi, -haşa- artık ibadete ihtiyacın kalmayacağı bir mertebeyi düşünmek İslam’ın asla kabul etmediği bir hezeyandır.

Bundan maksat, öyle kimseler var ki, ümmetin diğer fertlerinden “daha fazla nafile namaz kılmak, nafile oruç tutmak...” gibi ibadetlerle değil, kalplerinin temizliği, ahlaklarının güzelliğiyle yüksek mertebelere ulaşırlar.

Aynı şey Hz. Ebu Bekir için de söz konusudur: Rivayete göre, Hz. Ömer de Peygamber (asm) Efendimiz de şöyle buyurmuştur:

“Ebu Bekir’in imanı, bütün müminlerin imanlarının hepsi ile tartılsa, onun imanı ağır gelir.”(2)

“Ebu Bekir sizin üzerinize namaz, oruç çokluğuyla üstün kılınmadı. Ancak kalbindeki marifetullah ile sizden üstün kılındı.”(3)

Kaynaklar:

1) bk. Beyhaki Şuabu’l-İman, 13/316; el-Hakim et-Tirmizi, Nevadiru’l-Usul,1/263.
2) Aynı manaya gelen değişik rivayetler için bk. Gazali, İhya, 143-163.
3) bk. İbn Hanbel, Fezailu’s-sahabe, 1/173.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun