Faizli bankanın reklam filminde oynamak caiz midir?

Tarih: 19.05.2018 - 01:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Faizli işleri de olan bir bankanın reklam filminde oynamak caiz midir?
- Reklamda haram bir durum yoksa kazanılan para helal kısımdan almaya niyet edilerek alınabilir mi?
- Helal olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sosyal hayatı tahrip eden faiz, Kur’an’ın, “Allah alışverişi helal faizi haram kıldı.” (Bakara, 2/275) ayetiyle kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Hz. Peygamber (asm) de faizle ilgili olarak şu sert ifadeyi kullanmaktadır:

“Allah, faiz yiyene, yedirene, şahitlik yapana ve yazana lanet etmiştir. Bunların hepsi aynıdır.” (Müslim, Musakaat, 106)

Faizin haram olduğu Kitap, sünnet ve icma-i ümmet ile sabittir. Bunda ihtilaf yoktur.

İslam’da emir ve yasakların iki yönü var, biri illet yanı sebep, diğerinin ise hikmet yanı kâr-zarar meselesidir. Faizin yasak sebebi Kur'an ayetidir, sahih hadislerdir.

Faizin yasak edilmesinin birçok hikmet ve faydaları vardır. Bunların başında sosyal hayatla ilgili faydalar gelmektedir.

Toplumda serveti bir zümrenin elinde toplayan, fakirden karşılıksız mal alıp zengine aktaran faiz, sosyal hayattaki borç vermeyi, sadaka ve infakta bulunmayı engellemektedir. Biri fakirden karşılıksız mal almayı, diğeri de fakire karşılıksız mal vermeyi esas aldığı için birbirine zıt iki hükümdür. Kur'an ve sünnette biri lanetlenirken diğeri övülmektedir.

Bu nedenle faizli işlemlerde çalışmak ona yardım, destek ve teşvikte bulunmak yasaklanmış ve bundan elde edilen para haram sayılmıştır.

Soruda geçen banka reklamında çalışmak ve oradan elde edilen para da haram sayılmaktadır. Çünkü burada bankaya destek, bankayı teşvik ve bankaya rıza söz konusudur. Cumhur-u ulema, bu yasağa şu ayeti gerekçe göstermektedirler:

“Günah işlemede ve düşmanlık etmede birbirinize yardım etmeyiniz ve Allah'tan sakının, şüphe yok ki Allah'ın cezası, çok çetindir.” (Maide, 5/2)

Eğer sermaye faizli bankanın ise, bankanın helal olan kısmı olmaz. Çünkü harama götüren vesile de yol da haram sayılmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun