Evlilikte acele etmenin doğru yolları nelerdir?

Tarih: 07.03.2023 - 07:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İslam'da nikahta acele etmeye dair hadisler nelerdir, nasıl anlaşılmalıdır? İslami anlayışa göre nikahta acele etmenin doğru yolları nelerdir?
Peygamber Efendimizin Hz. Ali'ye 3 şeyde acele etmeyi tavsiye ettiğine dair bir hadis okumuştum.
1) "Acele" kelimesiyle ilgili hadiste anlatılmak istenen nedir?
2) Hadiste geçen "acele" kelimesi SADECE buluğ çağına girdikten sonra UYGUN bir potansiyel eş bulduğumuzda mı çabuk olmamızı söylüyor?
3) Hadis ile ne tür bir "acele" kastedilmektedir?
4) Bazı anne babalar "acele"nin gerçek anlamını anlayamayarak kızlarını iyi düşünmeden evlendiriyorlar ve büyüyünce kızlarına gerektiği gibi bakma konusunda da olumsuz bir tutum içindeler. Bu durumda ne yapılmalı?
5) Eşi nasıl doğru seçeceğimize dair bize bazı yönergeler de verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (asm) kendisine şöyle buyurdu:

“Ey Ali üç şeyi geciktirme; vakti giren namazı, hazırlanan cenazeyi, dengini bulduğun zaman bekâr kimseleri evlendirmeyi.” (Tirmizi, Salat, 127)

Tirmizi: Bu hadis garib hasendir, demiştir. (bk. Tirmizi, a.y.)

- Hakim, bu hadisin sahih olduğunu belirtmiş, Zehebi de ona muvafakat etmiştir. (Hâkim, 2/176)

1. İlgili hadiste “acele et” tavsiyesi yerine “tehir etme / erteleme!” ifadesi söz konusudur. “Tehir etmemek” acele etmek anlamına gelmez. Bilakis “tehir etmek/ertelemek” ifadesi daha çok normal zamanın dışına çıkmak, zaman aşımına uğramak, bir işin yapılması gereken vaktin sınırları dışına çıkmak manasına gelir. “Bugünün işini yarına bırakma!” atasözü bu konuda çok güzel bir misal teşkil etmektedir.

2. Evet, hem biyolojik hem de psikolojik olarak evlenme çağına gelmiş bir kıza -maddi ve manevi bakımdan- uygun bir talip çıkarsa onu ertelememek gerekir. Çünkü o çağlarda gençlerin heva ve hevesleri dorukta olduğundan, her zaman akıllarını dinlemeyebilir ve hoş olmayan bazı fitnelere sebep olabilir.

3. Şu hadis rivayetinde tehir etmemenin, acele etmenin ne demek olduğunu kolayca anlayabiliriz.

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse (kızınıza talip olarak) size gelirse, kızınızı onunla evlendiriniz. Şayet bunu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat olur.”

Bunun üzerine oradakiler, “Ya Resulallah! Onda (hoşlanmadığımız bazı şeyler) bulunursa da mı?” dediklerinde, Efendimiz (asm) aynı sözünü üç defa tekrar etti.(Tirmîzî, Nikah, 3)

Tirmizi bu hadisin garip fakat hasen olduğunu bildirmiştir. (bk. a.g.y)

4. Anne baba da olsa, insanlar kusurdan hali değildir. Çocuklarına iyilik edeceğim diye nice kötülükler yapar. Bu konuda anne-babanın Kitap ve sünnetin tavsiyelerini, evlenmeden önce öğrenmeli ve çocuklarına da o bilgileri hayatlarının en büyük gayesi olarak bilmelidir.

Burada çok çarpıcı bir misali Bediüzzaman Hazretlerinden dinlemeliyiz:

“Yüzer numunelerinden bir küçük nümunesi şudur: O şefkatli valide, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. 'Oğlum paşa olsun.' diye bütün malını verir; hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir."

"Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden kurtarmağa çalışıyor, cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtrî şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu, ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk, 'Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin?' diye şekva edecek."

"Dünyada da terbiye-i İslâmiyeyi tam almadığı için, vâlidesinin harika şefkatının hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder…” (Lem'alar, s. 200)

5. Bir eş seçmenin kriterlerini Hz. Peygamber (asm) şöyle bildirmiştir:

"Kadın dört şey için nikâhlanır: Malı için, soyu-sopu için, güzelliği için ve dini için... Sen dini bütün olanı seç (ki, sıkıntı çekmeyesin), elin ve evin bereketlensin." (Buhârî, Nikâh, 15; Müslim, Radâ 4)

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahir zamanda evliliği nasıl yapmalıyız?

Erken ve acele ile evlenmek tavsiye edilir mi?

Evlilikte nasip nasıl bulunur?

Dindar bir eş seçmemizin özellikle bu zamanda bize kazandıracakları ve dindar olmayan bir eşin zararları ne olabilir?

Evlenilecek eşlerde aranan vasıflar nelerdir?

Evlenmenin amacı cinsellik mi, aile kurmak ve üremek mi?

Gençler İslam ahlakına göre kaç yaşında evlendirilmelidir?

Evlenmeyi düşünenlerden gelen 19 soru.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun