Enam suresi 114. ayet diğer ayetlerle çelişiyor mu?

Tarih: 24.06.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Enam 114 ayetine göre Kuran dışında rehber aramak yanlışken, diğer ayetlere göre hadisler gereklidir. Bunu nasıl açıklarsınız?
- Özellikle Nisa 65 ile çelişiyor gibi geldi. Yanlış düşündüğümü ispatlar mısınız?
“Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?” (Enam Suresi, 114)
“Seni hakem yapmadıkça iman etmiş sayılmazlar.” (Nisa, 4/65)
“Eğer bir şeyde çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün...” (Nisa, 4/59)
“Biz sana Kur'an'ı indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın!” (Nahl, 16/44)
“Sonra biz seni din hususunda bir şeriat sahibi kıldık.” (Casiye, 45/18)
“Allah sana Kitabı ve hikmeti indirdi.” (Nisa, 4/113)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, Kur'an’ı hakem kabul eden kimse, Hz. Peygamber (asm) Efendimizi de hakem kabul etmiş olur. Zira Kur'an, onlarca ayetiyle Elçisine uymamızı emreder. Şu halde Kur'an’a uyan ve Kur'an’ı hakem kabul eden, aynı zamanda Kur'an’ın emri olarak Allah’ın Elçisine de uyması ve onu da hakem olarak kabul etmesi gerekir.

Enam suresindeki ilgili ayetin meali şöyledir:

(De ki:) 'Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım? Hâlbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O’dur.' Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur’an’ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!” (Enam, 6/114)

Bu ayette “(De ki:) Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” mealindeki ifadeden açıkça anlaşılıyor ki; burada “Allah ve Kur'an’a alternatif olarak ortaya çıkan yabancı bir hakem” söz konusudur. Yani, ayette Kur'an ile onu vahiy olarak alan Hz. Peygamberin (asm) sünneti arasında bir çatışmadan söz edilmemektedir. Bilakis ne Allah’ın kelamını ne de elçisinin sözlerini kale almayan, bunların hakemliğine baş vurmayıp, aksine bu iki ilahî kaynağın dışında yabancı bir hakem arayan kimselerle ilgilidir.

- “Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” mealindeki ayetin önemli iki yorumu şöyledir:

a) “Herhangi bir kimsenin Allah’ın hakemliğinden yüz çevirmesi mümkün mü ki, ben de yüz çevireyim?”

b) “Herhangi bir kimsenin Allah’ın hakemliği yanında hakemlik yapması mümkün mü ki, ben de o kimseyi hakem kabul edeyim?” (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

Bu yaptığımız açıklamalardan anlaşılıyor ki, bu ayet soruda yer verilen ayetlerle, özellikle “Seni hakem yapmadıkça iman etmiş sayılmazlar.” (Nisa, 4/65) mealindeki ayetle hiçbir yönden bir çelişki yoktur.

Soruda da geçtiği üzere, birçok ayette Hz. Peygamberin (asm) hakemliği lüzumlu bir iman unsuru olarak gösterilmiş iken, hiç mümkün müdür ki, bir ayette de taban taban zıt bir ifadeye yer verilsin?

Hülasa:

“Kur'an'ı gereği gibi düşünmüyorlar mı? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı.” (Nisa, 4/82)

mealindeki ayete iman eden her mümin şunu bilir ki, ayetler arasında asla bir çatışma bir çelişki olmaz. Görünürde böyle bir ifade olursa onu mutlaka uygun bir teville gerçeği ortaya koymaya çalışır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın elçisine uymamızı emreden ayetleri açıklar mısınız ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun