Allah’ı inkar edenler, hesap gününde bu inkarlarını gizleyebilecekler mi?

Tarih: 16.11.2012 - 01:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde, kafirlerin cehennemin yanında bile yalan söylemeye devam edeceği bildiriliyor. O zaman ayette söylenen "o gün herkes doğrular" denirken neyi kastediyor, haşa bir çelişki mi var?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rivayete göre bu soruya İbn Abbas şöyle cevap vermiştir:

“Kıyamet günü Allah’ın sonsuz rahmetiyle müşrik ve kâfir olmayan günahkâr müminleri affettiğini görünce, kendi aralarında konuşup 'Gelin müşrik olduğumuzu inkâr edelim.' diyecekler ve 'Vallahi biz müşrik olmadık.' (Enam, 6/23) demeye başlayacaklar.

Bunun üzerine Allah onların organlarını (ellerini ayaklarını, derilerini) konuşturdu. Organları kendilerinin müşrik olduklarını söyleyip aleyhlerinde şahitlik edince de, Allah “Onlar Allah’a karşı hiçbir sözlerini saklayamazlar” buyuracaktır. (bk. Taberi, İbn Kesir, ilgili ayetlerin tefsiri)

- İnkâr sahnesi şu ayetlerde ifade edilmiştir:

“Hepsini toplayacağımız günde, sonra Allah’a ortak koşanlara: 'Ortak olduklarını iddiâ ettiğiniz ortaklarınız nerede?' deriz. Sonra onların; 'Rabbimiz Allah’a yemin ederiz ki, biz O’na ortak koşanlar değildik.' demekten başka çareleri kalmaz. Bak! Kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler? Ve uydurdukları putlar kendilerinden nasıl kaybolup gitti!? (Enam, 6/22-24)

Bu ayette müşriklerin yalan söyledikleri ve kendilerince  işin aslını Allah’a karşı gizlemeye çalıştıkları vurgulanmıştır.

“Allah’ı inkâr edip elçisine karşı gelenler, o gün yerin dibine geçirilmeyi (ve toprak olmayı) isterler ve Allah’tan hiçbir söz gizleyemezler.” (Nisa, 4/42)

mealindeki ayette ise onların o gün durumlarını gizlemeye yönelik çabalarının bir faydası olmayacağına işaret edilmiştir.

- Bazı alimlere göre, kıyametin bir sahnesinde yalan söylerler. Diğer sahnesinde hiçbir şey gizleyemezler. (Razi, ilgili ayetlerin tefsiri)

- Diğer bazı alimlere göre ise, Nisa suresinin ilgili ayetindeki “Allah’tan hiç bir söz gizleyemezler.” mealindeki ifade de müşriklere aittir ve söz konu edilen husus ise Hz. Muhammed’in peygamberliğidir. Buna göre ayetin meali şöyledir:

“Allah’ı inkâr edip elçisine karşı gelenler, o gün yerin dibine geçirilmeyi (toprak olmayı) ve (dünyada iken Peygamberin peygamberliğinin doğruluğuyla ilgili bildikleri) hiçbir söz gizlememeyi isterler.” (Razı, ilgili ayetin tefsiri)

Ayrıca, ilgili ayetler için geniş tefsirlere bakmanızı tavsiye ederiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun