Yusuf Suresi 37. ayetin, "...Allah'a iman etmeyen..." şeklinde tercüme edilmesi hatalı mıdır?

Tarih: 18.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Arapça’daki “iman” kavramı Türkçe’de “inanç” olarak ifade edilir. Onun için iman etmek ile inanmak arasında fazla bir fark olmasa gerektir. Allah’a iman demek, Allah’ın varlığına, birliğine inanmak demektir.

- Yusuf Suresinin 37. ayetinde -mealen- şu ifade yer almaktadır: “Ben Allah’a iman etmeyen, ahireti de inkâr eden bir halkın dinini terk ettim…” Hz. Yusuf kendisinin Allah'a ve âhiret gününe inanmayan putperest Mısırlıların dinine asla iltifat etmediğini, hak peygamber olan atalarının dinine mensup olduğunu ve bunların Allah'a ortak koşmalarının doğru olmadığını ifade etmiştir. Mısırlılar o zaman putperest olup çeşitli tanrılara tapıyorlardı. Nitekim bu ayetin devamındaki 39 ve 40. âyetler bunu ifade etmektedir. (bk. İbn Âşûr, XlI, 271, ilgili ayetin tefsiri)

- 31. ayetteki  “Haşa lillah = Allah’ı tenzih ederiz.” ifadesini, onların -eski semavî dinlerden kalma bazı kırıntılar sayesinde- Allah’a inanmakla beraber, şirkten uzak olmayan bir inanca sahip olduklarını, 37. ayette ise, gerçek anlamda “tevhide dayalı imanlarının” olmadığını anlayabilir ve iki ayet arasında zahiren çelişki gibi görünen problemi de çözmüş oluruz.

Yusuf Suresi’nin 37-39. ayetlerinin meali şöyledir:

Yusuf: “Yiyeceğiniz yemek size henüz gelmeden, her birinizin rüyasının tabirini size bildirmiş olurum. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Ama, önce biraz beni dinleyin: Ben Allah’a iman etmeyen, âhireti de inkâr eden bir halkın dinini bir tarafa atıp, atalarım İbrâhim, İshak ve Yâkub’un dinine tabi oldum. Allah’a herhangi bir şeyi şerik saymak, bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı, Allah’ın hem bize, hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler.”

“Ey hapishane arkadaşlarım, bir düşünün, sizin için müteaddit rablere ibadet etmek mi, yoksa tek mutlak hakim olan Allah’a ibadet etmek mi iyidir?

Sizin Allah’tan başka ibadet ettiğiniz tanrılar, sizin ve atalarınızın uydurduğu birtakım boş isimlerden ibarettir. Allah onların tanrı olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yetkisi yalnız Allah’ındır. O ise, başkasına değil, yalnız Kendisine ibadet etmemizi emir buyurmuştur. İşte dosdoğru din! Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun