Ayetlerde geçen “Allah yolundan alıkoymak” ibaresi, tefsirlerde nasıl açıklanmıştır?

Tarih: 22.12.2012 - 00:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ayetleri dikkate alarak, bunların kimler olduğunu ve özelliklerini açıklamanız mümkün müdür?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Allah yolundan alı koymak” şeklinde tercüme edilen ayetlerin aslında yer alan anahtar kelime “SADDE / YESUDDU” fiilidir. Bu kelime, bir şeyden alıkoymak, engellemek, mani olmak manasına gelir.

Mesela, Hac suresinin 25. ayetinde,

 “İnnellezîne keferû ve YESUDDÛNE an sebilillah ve’l-Mescidi’l-Harami”

“Şüphesiz kâfir olup da Allah yolundan ve Mescid-i Haram’dan alıkoyanlar / (veya) insanların Allah yoluna girmelerine ve Mescid-i Harama gidip tavaf yapmalarına mani olurlar...” mealindedir.

Mesela, Enfal suresinin 34. ayetinde,

“Allah ne diye onları cezalandırmasın ki, onlar kendileri Mescid-i Haramı yönetmeye layık olmadıkları halde, üstelik orayı ziyaret etmek isteyen müminleri de geri çeviriyorlar/engelliyorlar/mani oluyorlar...”

yine “YESUDDÛNE” fiili kullanılmıştır.

Allah yolundan alıkoymak, insanların iman etmelerine mani olmak demektir. Çünkü Allah yolunun temel esası iman konusudur. Ancak yerine göre, bu ifade dinin bütün emirlerini de ihtiva edebilir. Nitekim Taberi, bunu “Allah’ın dinine mani olmak” şeklinde tefsir etmiştir. (Nahl, 16/26. ayetin tefsiri)

Keza Kurtubî “Allah yolundan alıkoymayı”: Allah’a iman edip itaat etmeye mani olmak ve insanları şirk ve isyana yönlendirmek olarak yorumlamıştır. (Kurtubi, Hud, 11/19. ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun