Allah kimseye muhtaç olmadığı halde, bazı ayetlerde (Bakara, 2/107; Al-i İmran, 3/126; Saff, 61/14; Muhammed, 47/7. ayetlerde olduğu gibi) geçen, Allah´a yardım etmekten kasıt nedir?

Tarih: 27.09.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bakara suresinin ilgili ayetinde yer alan -konumuzla ilgili- anahtar kelimelerden biri “Velî” kavramıdır ki bu kelime, “dost, koruyucu, himaye eden” manasına gelir. İkinci kelime ise “Nasîr” kelimesidir; bu da “yardımcı” manasına gelir. Ayetin meali şöyledir:

“Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Sizin O’ndan başka hiç bir hâminiz ve hir bir yardımcınız yoktur.”

Ali İmran suresinin ilgili ayetinde geçen -konumuzla ilgili- anahtar kelime “en-Nasr”dır. Bu kelime “nusret / yardım” manasına gelir. İlgili ayetin meali şöyledir:

“Allah bu imdadı / yardımı (Bedir savaşında melekleri imdadınıza koşturması) sırf size müjde olsun ve kalpleriniz bununla müsterih olsun diye yaptı. Yoksa gerçekte nusret / yardım (ve buna bağlı olarak gerçekleşen zafer), ancak azîz ve hakîm (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi), olan Allah tarafından gelir.”

Muhammed suresindeki ilgili ayette yer alan anahtar kelime ise, yine “NASR” kökünden gelen iki muzari / gelecek zaman kipine ait fiil vardır ki "yardım etme"yi ifade ederler; “Tensurû-Yensur-u”. Bu ayetin meali şöyledir:

“Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a (Allah’ın dinine) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve savaşta ayaklarınızı sabit kılar / kaydırmaz.”

Ayette meal olarak yer alan “Eğer siz Allah’a yardım edersiniz...” ifadesi -parantez içinde gösterildiği üzere- “Allah’ın dinine yardım...” manasında kullanılmıştır. Çünkü, Allah’ın dinine taraftar olanlar, Allah’a taraftar olmuş olurlar. Allah’ın dinine yardım edenler de Allah’a yardım etmiş sayılırlar. Kur’an’da “Eğer siz Allah’a yardım edersiniz...” ifadesinin tercih edilmesi, müminlerin gönlünü okşamak, şevklerini kamçılamak, kendilerini onurlandırmak içindir. Yoksa, Allah’ın hiç kimsenin yardımına muhtaç olmadığı açık bir gerçektir.

Saf suresindeki ayette yer alan anahtar kelime ise, “ENSAR”dır. Ayette üç defa tekrar edilen bu kelime, “yardımcı” manasına gelen “NÂSIR” kelimesinin çoğuludur, “yardımcılar” anlamına gelir. İlgili ayetin meali şöyledir:

“Ey iman edenler! Siz Allah’ın yardımcıları / Allah’ın tarafında olunuz (O’nun dininin yardımcıları olunuz). Nasıl ki Meryem’in oğlu Îsâ vaktiyle, havarilere: 'Allah’ın yolunda giderken kim bana yardımcı olmak ister?' diye sorunca, havariler: 'Biz Allah’ın (dininin) yardımcılarıyız / Allah’ın tarafında oluruz!' diye cevap vermişlerdi.Neticede İsrailoğullarından bir kısmı Îsâ’nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkâr etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler.”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun