Ehl-i kitabın İslam'ı ve Müslümanları düşman olarak görmesinin sebebi nedir?

Ehl-i kitabın İslam'ı ve Müslümanları düşman olarak görmesinin sebebi nedir?
Tarih: 06.10.2021 - 13:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Ehli kitap dediğimiz Yahudilerin ve Hristiyanların İslam'ı ve Müslümanları düşman olarak görmesinin sebebi nedir?
- Oysa biz de onların inandığı peygamberlere inanıyoruz, öyleyse bu düşmanlığın sebebi nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ehl-i kitabın İslam’a ve Müslümanlara karşı düşmanlık beslemelerinin birçok nedeni olabilir. Kur’an’da işaret edildiğine göre;

a) Bu sebeplerden biri, belki birincisi hasettir.

Uzun yıllar ve asırlar boyunca semavi dinlere sahip bir millet olarak Ehl-i kitap bu nübüvvet silsilesinin yine kendilerinin mensubu olduğu İsrailoğullarında devam edeceğini düşünüyorlardı. Sonra onlardan olmayan birinin gelmiş olması, onların haset ve kıskançlık damarlarının kabarmasına neden oldu.

"Sen onların dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden hoşnut olmazlar..." (Bakara, 2/ 120)

mealindeki ayette bu gerçeğe işaret edilmiştir.

“Yoksa onlar, Allah’ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da Kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşetti.” (Nisa, 4/54)

mealindeki ayette bu kıskançlığa açıkça vurgu yapılmıştır.

b) Din taassubu ve ırkçılıktır.

"İnsanlar içerisinde müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri bulursun..." (Maide, 5/82)

mealindeki ayette, özellikle işin başını çeken Yahudilerin “din taassubu ile ırkçılık" duygusunu birleştirdikleri için, bir Arap olan Hz. Muhammed (asm) Efendimize, yeni bir din olan İslam’a ve bu dine mensup olan müminlere karşı çok kuvvetli bir düşmanlık besledikleri gerçeğine dikkat çekilmiştir.

c) Bazıları makama meftun oldukları için iman etmemişler.

Mesela: Evs kabilesinin bir nevi reisi olan Ebu Amir er-Rahib ve Hazreç kabilesinin reisi sayılan Abdullah b. Ubey b. Selul gibi adamlar, makamlarını ve riyasetlerini kaybetmekten endişe ettikleri için, İslam’a karşı şiddetli düşmanlık beslemişlerdir.

Bu misaldeki şahıslar Ehl-i kitap olmasalar bile, insan olarak onlar arasında da Yahudi kökenli Huyy b. Ahtap gibi reislerin varlığına da bir sinyal göndermektedir.

d) Hülasa: “Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (Resulullahı), oğullarını tanır gibi tanıyorlar. Kendilerini hüsrana sokanlar ise iman etmezler.” (Enam, 6/20) mealindeki ayette Ehl-i kitabın, Hz. Muhammed’in (asm) hak peygamber olduğuna dair bilgileri, kendi öz çocuklarına dair bilgileri kadar kuvvetlidir.

Bu bilgileriyle Hz. Muhammed’e (asm) iman eden Ehl-i kitaptan büyük din ve ilim bilginlerinin olduğu bilinmektedir.

Buna rağmen iman etmemiş kimselerin bulunması, İslam’a karşı düşmanlık yapmasının sebebi cahillikleri değildir.

O halde Kur'an ve hadislerde işaret edildiği üzere, bu düşmanlığın sebepleri, özetle: “Haset, din taassubu, toplumlara reis olanların makam sevdası, inat ve ırkçılık, ekonomik, kültürel ve sosyal uyuşmazlık” gibi hususlar sayılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun