​Hristiyanlar ve Yahudiler Allah'a düşmanlık mı ediyor?

Tarih: 10.04.2017 - 00:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an-ı Kerim'de kafirlerden Allah düşmanı olarak bahsediliyor. Yani Hristiyan ve Yahudiler Allah'a ibadet etmelerine rağmen Allah'a düşmanlık mı ediyor?
- Hristiyanlar İncil’e, Yahudiler Tevrat’a inanmalarına rağmen Allah'a düşmanlık mı ediyor?
- İslam'ın hak din olduğunu bilerek Allah'a karşı mı geliyorlar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur’an’da “kâfirlerin Allah’ın düşmanı olduğuna” dair ifadeler çok azdır.

Konumuzla yakın bağlantısı olduğunu düşündüğümüz iki ayetin meali şöyledir:

"De ki: 'Kim Cebrâil’e düşman ise iyi bilsin ki, bu Kur’ân’ı daha önceki kitapları tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere, Allah’ın izniyle senin kalbine o indirmiştir. Kim Allah’a, meleklerine, resullerine, Cebrâile, Mikâil’e düşman ise, iyi bilsin ki Allah da kâfirlerin düşmanıdır." (Bakara, 2/97-98)

- Rivayete göre, bu ayetin nüzul sebebi olarak gösterilen bir olay şöyle cereyan etmiştir:

Peygamber Efendimiz (asm) Medine’ye hicret buyurduklarında, Fedek Yahudilerinin bilginlerinden Abdullah ibn Sûriya, münazara için bir grupla geldi. Sorduğu dört soruya doğru cevaplar aldıktan sonra; vahiy getiren meleği sorup “Cebrâil” cevabını alınca, “O bizim düşmanımızdır, o savaş ve şiddet getirir, bizim elçi meleğimiz Mikâil’dir ki o müjde, bereket, ucuzluk getirir. Eğer sana o gelseydi iman ederdik.” demiş. Bu uzun kıssa üzerine bu ayet nazil olmuştur.

Hz. Ömer (ra) ile ilgili başka bir nüzul sebebi daha rivayet edilir. (bk. Taberi, Zemahşeri, Razi, Maverdi, ilgili ayetlerin tefsiri)

- Birinci ayette yer alan Kim Cebrâil’e düşman ise…” mealindeki ifadeden anlaşılıyor ki, Ehl-i kitap olan bazı Yahudilerin “Hz. Cebrail’e düşman olduklarını” söylemeleri üzerine “Cebrail’in Kur’an’ı Hz. Muhammed’in kalbine indirmesi ancak Allah’ın izniyle olmuştur.” manasındaki ifadeyle Cebrail ile Allah arasında ilişki kurulmuştur.

Demek ki, Hz. Cebrail’e düşman olanlar, aynı zamanda Allah’a düşmanlık ediyorlar. Çünkü, vahyi getirirken de musibetleri, belaları getirirken de Cebrail Allah’ın emrini uygulamıştır. O halde Hz. Cebrail’e karşı gösterilen düşmanlık, sebebinin asıl mercii olan Allah’a da düşmanlıktır.

- İkinci ayette meal olarak yer alan “Kim Allah’a, meleklerine, resullerine, Cebrâile, Mikâil’e düşman ise...” ifadesinde açıkça meleklere düşmanlığın Allah’a düşmanlık olduğu vurgulanmıştır.

Allah’ın emirlerini yerine getirdiği için meleklere düşmanlık etmek küfürdür. Çünkü, bu tutum ve davranış doğrudan Allah’a karşı düşmanlığı gerektirir.

Düşmanlık iki taraflıdır. Yani Allah da onların düşmanıdır ve hakettikleri cezayı da verecektir.

İşte bu gerçeklik de “Kim…. düşmanlık ederse, iyi bilsin ki Allah da kâfirlerin düşmanıdır.” mealindeki ifadeyle ilan edilmiştir. (krş. Razi, ilgili yer)

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın düşmanları kimlerdir?
Allah, aciz insanlara neden düşmanım diyor?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun