Gayrimüslimlere yardım etmek günah mı?

Gayrimüslimlere yardım etmek günah mı?
Tarih: 26.02.2022 - 11:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şafi, Maliki ve Hanbeli mezhebinde gayrimüslimlere yardım etmek günah mıdır?
- Bunu neye dayandırıyorlar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu soru çok muğlaktır. Neden, nasıl ve ne gibi bir yardımın söz konusu olduğu belirsizdir. Ayrıca, bu konuyu üç mezhebin değerlendiklerinin bir kaynağı da belirtilmemiş.

Bununla beraber, konuyu ayet ve sünnet ışığında tahlil etmeye çalışacağız:

a) “İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (Maide, 5/2) mealindeki ayette, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmanın caiz olmadığına vurgu yapılmıştır.

Buna göre ister Müslim ister gayrimüslim olsun gayrimeşru işleri barındıran hiçbir işte yardım yardım yapılamaz. Örneğin, Müslüman gibi gayrimüslim kimseye de hırsızlıkta yardım edilmez. Bu husus bütün mezheplerin ittifakıyla böyledir.

Şu halde günah ve günahla ilgili alanlarda hiç kimseye yardım edilemez.

b) “Din için sizinle savaşmayan ve yurtlarınızdan sizleri çıkarmayan kimselere iyilik ve ihsan etmenizden, onlara adaletli davranmanızdan Allah sizleri menetmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever." (Mümtahine, 60/8) mealindeki ayette, Müslümanları yerlerinden çıkarmayan, dinlerinden dolayı onlarla savaşmayan gayrimüslimlere karşı adaletli davranmanın ötesinden onlara iyilik ve ihsanda bulunmanın caiz olduğuna dikkat çekilmiştir.

c) Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Üç çeşit komşu vardır: Bir hakkı olan komşu (hakkı en az olan komşu budur), iki hakkı olan komşu ve üç hakkı olan komşu.
- Bir hakkı olan komşu Müslüman olmayan komşudur.
- İki hakkı olan komşu, Müslüman olan komşudur. Bir hak İslâm'ın, diğer hak da komşuluğundur.
- Üç hakkı olan komşu ise; komşu, Müslüman ve akraba olan kimsedir. Bir hak İslam'ın, bir hak komşuluğun, diğer bir hak ise akrabalığın hakkıdır."
(Ebû Nuaym, Hilyetü'l-Evliyâ, 5/207; Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, 8/164)

Bu hadis-i şerifte gayrimüslim bir komşuya yardımcı olmanın gerekli olduğuna vurgu yapılmıştır.

d) Evrensel bir din olarak İslam’ın, gerek milletlerarası gerek toplumsal alanda karşılıklı iyi ilişkileri esas aldığı, dinî, etnik ve kültürel farklılıklara açık bir toplum yapısı öngördüğü yukarıda belirtilmiş, Müslümanlara karşı düşmanca davranışlar içinde bulunmadıkça gayrimüslimlerle ilişkilerde barışın esas olduğuna işaret edilmiştir.

Batılı bazı araştırmacılar, İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık besleyen, onların inançlarıyla alay eden, kendilerine karşı savaş açan gayrimüslimleri sırdaş tutmaktan ve onlarla İslam toplumu aleyhine sonuç doğuracak yakın ilişkiler kurmaktan Müslümanları meneden bazı ayetlerden hareketle, İslam’ın gayrimüslimlerle dostluk münasebetlerini yasakladığını ileri sürmektedirler.

Ancak bu genelleme doğru olmayıp, bazı ayetlerde ve Hz. Peygamber’in (asm) uygulamalarında İslam’a düşman olmayanlarla iyi ilişkiler kurmanın yasaklanmadığı görülmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Akrabaya yardım etmeyi emreden ayet (Nahl, 16/90) Müslüman ...

Fakir gayrimüslimlere sadaka, zekât, fitre verilir mi?

Gayrimüslimlerle (Hristiyan, Yahudi) ilişkilerimiz nasıl olmalıdır ...

Gayrimüslimlerle münasebetteki ölçüler nelerdir, ticaret ortaklığı ...

"Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin!" ayeti ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun