Dileyin benden ne dilerseniz, anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 04.10.2015 - 06:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kullar cennette her istediğini yapacak güce sahip olan Allah'ın huzuruna çıkarıldıkların da Allah onlara mübarek yüzünü gösterir. Büyüklük ve yücelikle onlara tecellide bulunur. Kullar dilek ve temennilerde bulunurlar. Öyle ki en az dilekte bulunan kimse, `` Cenab-ı Allah'ın yarattığı günden yok edeceği güne kadar İçinde var olmuş ve olacak şeyler de dahil olmak üzere tüm dünya kadar dilekte bulunur. ´´ Aziz ve Celil olan Allah onlara şöyle buyurur: "Çok az dilekte bulundunuz. Size lâyık olmayan şeylerle yetindiniz. Dileyip temenni ettiğiniz şeyleri sizin için vacip kıldım, (onları muhakkak size vereceğim) soylarınızı size kalacağım. Dilemekte hayal edemediğiniz şeyleri dahi size vereceğim." [İbn Kesîr, el-BİDÂYE ve'n-NİHÂYE Ölüm Ötesi Tarihi, Sahife 464-468. Çağrı Yayınları Mehmet Keskin, Diyanet.]
-  Allah (c.c) yarattığı günden yok edeceği güne kadar içinde var olmuş ve olacak şeyler de dahil olarak tüm dünya kadar dilekte bulunur en az dilekte bulunan diyor hadisde bunu açıklar mısınız ?
- Ve bu dilek cennette sonsuza kadar devam edecek ve kişi bu dilediğini sürekli sonsuza kadar dileyecek midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- “Ölüm Ötesi Tarihi” adlı eser, İbn Kesir’in “el-Bidaye ve’n-Nihaye” adlı eserinin tercümesidir. Söz konusu eserde sorudaki rivayete rastlayamadık.

- Ancak, bu hadisi İbn Kesir başka bir eserinde rivayet etmiştir. Fakat, İbn Kesir, bu hadisin mürsel, zayıf ve çok garip olduğunu; kuvvetli bir ihtimalle Selefden bazı kimselerin sözü olduğunu, ravinin yanlışlıkla bunu Hz. Peygambere isnat ettiğini bildirmiştir. (bk. İbn Kesir, en-Nihaye fi'l-Fiten ve'l-Melahim, 2/290)

- Ebu Nuaym de bu hadisi “Sıfatu’l-Cenneti” (2/242) adlı eserinde zikretmiş, fakat bir yorumda bulunmamıştır.

- Nasıruddin Elbani, bu rivayetin mevzu/uydurma olduğunu belirtmiştir. (bk. Daifu’t-Terğibi ve’t-Terhib, h. No: 2242)

- İbn Kesir’in ve Elbani’nin bu sözlerinden sonra bu rivayet konusunda başka bir yoruma ihtiyaç kalmadığını düşünüyoruz.

- Ayrıca, benzer bir bilgi Ehl-i kitap kökenli Vehb’in kendisinden aktarılmıştır. Bunun da İsrailiyat olduğu bellidir. Bu ifadeler de cennette değil, Allah’ın kainatın yaratılışını cumartesi günü bitirdikten sonra, mahlukatın (insanların) yeryüzünde dolaştıklarını görünce onlara hitaben ifade buyurmuştur. (bk. el-Bidaye, Daru ihyai’t-turasi’l-Arabi, 1408/1988, 9/309-310)

- Bir de genellikle, Allah’ın cennetteki sonsuz lütuflarının boyutu Yunus Suresinin 26. ayetinde “İyilik edenler için cennet ve fazlası da vardır.” mealindeki ifadesinin açıklaması çerçevesinde ilgili rivayetlere yer verilmiştir. Orada da Allah’ın “İsteyin benden ne isterseniz!..” şeklinde bir buyruğu olacağına dair sahih hadislere yer verilmiştir.

Ancak sorudaki ifadelerden ziyade “onlar bunca lütuflardan sonra ne isteyebileceklerini...” ifade ettikten sonra, yüce Allah “Perdeyi, kaldırır ve onlara cemalini gösterir.” şeklinde bilgilere yer verilmiştir. (bk. Taberi, Razi, Kurtubi, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun