Hz. Ali Berire isimli cariyeye vurdu mu?

Tarih: 22.03.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir şahsın Hz. Ali hakkında yazdığı yoruma ne söyleyebilirsiniz, çünkü ilk paragraf kesinlikle masum durmuyor. Kaynak da verilmiş ancak ben internette bulamadım.
- Ali, ifk hadisesi hakkında bildiği bir şey var mı diye Berire adlı cariyeyi (köle kadın) Muhammed'in önünde şiddetli bir şekilde döven kişi. Berire ise Aişe ile ilgili hayırdan başka bir şey görmediğini söylemiş. (Kaynak: Taberî Tarihi)
- Berire'nin bu iftirayla zerre kadar ilgisi yoktu elbette. Peygamber olduğu iddia edilen kişinin önünde cennetle müjdelendiği iddia edilen kişi tarafından konuşturmak için dövüldü. Daha sonra iftirayı en çok diline dolayan asıl suçlular Mistah bin Üsase, Hassan bin Sabit ile Hamne binti Cahş tespit edilip, seksener kamçı vurularak cezalandırıldı.
- Aişe'nin suçsuz olduğuna dair ayetler ''indiren'' Allah, köle Berire'nin suçsuz olduğuna dair neden bir tane bile ayet göndermemiş acaba?
- Ya da Muhammed bu dayağa neden engel olmamış?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu haberle ilgili bilgi için bk. Taberi, Tarih, 2/615; İbnu’l-Esir, el-Kamil fi’t-tarih, 2/80; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 8/469; Süheyli, er-Ravdu’l-Ünüf, 7/33; İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, 4/185.

Hz. Ali’nin cariyeyi dövdüğüne dair ifadenin söz konusu edildiği kaynaklardan biri olan İbn Hişam’ın “Siret”ini şerh eden Süheyli, “er-Ravdu’l-Ünüf” adlı eserinde naklettiğine göre, Ebu’l-Hasen b. Battal bu dövme ile ilgili rivayetteki ifadeyi şöyle açıklamıştır:

“Hz. Ali’nin cariyeyi / Berire’yi dövmesi doğru olamaz. Çünkü bu kadın dövmeyi hak edecek bir şey yapmamış, üstelik Hz. Peygamber (asm)'den izin almadan böyle bir iş yapması düşünülemez. Doğrusu, bu ifadede: 'Hz. Ali’nin Berire’ye karşı sözlü olarak sert davrandığı, onu dövmekle tehdit ettiği ve onu yalan söylememesi konusunda uyardığı.' şeklindeki bir tasviri, (mübalağalı bir tarzda dövme tehdidi) fiilen dövme olarak ifade edilmiştir." (bk. Süheyli, er-Ravdu’l-Ünüf, 7/33)

Sorudaki “şiddetli bir surette dövdü” ifadesi doğru değildir. Görebildiğimiz bütün kaynaklarda “Fe darebeha darben şediden” ifadesi geçiyor. (bk. ilgili kaynaklar)

Bu ifadenin anlamı: "Şiddetli bir darbe / bir tokat vurdu.” demektir. 

Kaldı ki, el-Münavi, bu kıssayı anlatırken dövme olayından hiç söz etmemiştir. (bk. Feyzu’l-Kadir, 7/15)

Özetle söylemek gerekirse; Hz. Ali, Berire’yi dövmemiştir, doğruyu söylemesi konusunda aşırı şekilde uyarıda bulunmuştur. Ancak bu uyarı ifadesi yanlışlıkla dövme şeklinde anlaşılmış olabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Aişe'ye atılan iftirada Hz. Fatıma ve Hz. Ali'nin tutumu nasıl ...
Allah Teala’nın ayet indirerek masum olduğunu bildirdiği..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun