Hz. Âdem’in yaratıldığı toprağı kim getirdi?

Tarih: 16.07.2023 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Âdem’in yaratıldığı toprağı 4 büyük melek sırayla getirdiği, en son Azrail’in Allaha getirebildiği sahih hadislerde geçer mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda birçok rivayet söz konusudur. Genellikle sahih kabul edilen rivayete göre; Allah, Âdem’i yeryüzünün her tarafından alınan toprak örneklerinin birleşiminden yaratmıştır. Bu toprağın çeşitliliğinden dolayı da Âdem’in nesli değişik karakterler taşır. (bk. Ebû Dâvûd, Sünnet, 16; Tirmizî, Tefsîr, 2/1; Müsned, 4/400, 406)

Yeryüzünün her tarafından getirilen (çeşit çeşit renklerdeki) topraktan yaratıldığı için Âdem’in çocukları (tevarüs yoluyla) beyaz, kırmızı, siyah ve bu tonlara yakın renklerde olmuşlardır. Aynı sebepten dolayı insanlar -kötü, iyi, yumuşak, sert, neşeli, somurtkan gibi- farklı karakterlerde teşekkül etmişlerdir. (bk. İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, 1/85-86)

Tarih kaynaklarında geçen bir rivayete göre, Hz. Âdem’i yaratmayı irade ederken, yeryüzünden bir avuç toprak getirmesi için Cebrail’i görevlendirdi. Hz. Cebrail yeryüzüne, “Senden bir avuç toprak alıp Allah’a götüreceğim, Allah da o topraktan bir halk yaratacak ve o halkı sende iskan ettirecek.” dedi. Bunun üzerine yeryüzü, “Ben o halkın Allah’a karşı âsi mi veya itaatkâr mı olacağını bilmiyorum, şayet âsi olacaksa, Allah aşkına benden toprak alma.” söyleyince Cebrail toprak almadan döndü.

Sonra Mikail’i görevlendirdi, o da aynı gerekçe ile toprağı almadan döndü.

Bunun üzerine Allah ölüm meleğini (Azrail’i) görevlendirdi. Yeryüzü diğer meleklere dediğini onlara da tekrar etti. Fakat Azrail de buna mukabil: “Ben de Allah’ın emrini yerine getirmemekten Allah’a sığınırım.” dedi ve renkleri değişik tondaki toprağı alıp geldi.

Âdem’in nesli de bu sebepten ötürü değişik renklerden meydana geldi. (Yeryüzünün derinliklerinden) yukarı çıkarken de elindeki toprak ıslandı ve yapışkan bir çamur hâline geldi. (bk. el-Bidaye, a.y.; )

Ancak bunun sahih merfu bir rivayetini bulamadık.

Özetle:

“Allah yeryüzünün her tarafından aldığı bir kabza topraktan Âdem’i yarattı. Bundan ötürü Âdem’in çocukları da beyaz, kırmızı, siyah ve ara tonlarda meydana geldi.” (bk. Ebu Davud, Sünnet, 16; Tirmizi, Tefsîr, 2/1, Tirmizi bu hadisin sahih olduğunu bildirmiştir.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun