Kur’an başın üstüne konularak dua edilmesi diye bir şey var mıdır?

Tarih: 07.07.2015 - 01:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimizin sahih sünnetinde Kur’an-ı Kerimin fiziksel olarak başın üstüne konularak dua edilmesi var mıdır?
- Bir kısım mezhepler bununla bağlı Buhari’den ve İbni Kesir’den delil getiriyorlar.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Peygamber (asm)'in sünnetinde böyle bir bilgiye rastlayamadık.

- Bazı rivayetlere göre, Hz. Ali Kur’an’ı başına koymuş ve şöyle dua etmişti:

“Allah'ım! Onlar/muarızlarım, benim Kur’an’ın içindekiyle -ümmet içinde- hükmetmemi engellediler. Sen ondaki sevabı bana ikram et!..” (bk. İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Daru’t-Turasi’l-Arabiye, 1408/1988; 8/13;  İbn Asakir, Tarihu Dımaşk, Daru’l-Fikr, 1415/1995, 42/535)

- Bu gibi rivayetlere dayanarak bazı Şiiler, özellikle Ramazan aynın 21’inde ve diğer bazı günlerinde Kur’an’ı başlarına koyarak dua ederler.

- Önce şunu belirtelim ki, bu rivayetin sahih olup olmadığını bilemiyoruz. Şayet sahih olsa bile, burada Hz. Ali, Kur’an’la ilgili hususi bir konuyu seslendirdiği için, bizzat Kur’an’ı başına koyarak fiilen de “Ben Kur’an’a bağlıyım.” demek istemiştir. Bu hususi dua şekli, bir sünnet kabul edilemez...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun