"Kur’an'ı okumam emredildi.” (Neml, 27/92) gibi ayetlere göre, Kur'an'ı okumak her Müslümana farz mıdır?

Tarih: 14.07.2012 - 08:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kur’an’ı okumam emredildi.”(Neml, 27/92)
"Kur'an’ı senin üzerine farz kılan Allah."(Kasas, 28/85)
"Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku."(Kehf, 18/27)

- Bu ayetlere göre Kur'an-ı Kerim'i okumak farz değil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Neml suresinde meal olarak yer alan "Kur’an’ı okumam emredildi.” ifadesi, Hz. Peygamber (asm)'in insanlara Kur’an’ı okuması, yani tebliğ göreviyle alakalı olabildiği gibi (Razî, ilgili ayetin tefsiri), bizzat Hz. Peygamber (asm)'in ilahî mesajları tamamen hazmetmesi için, kendi kendine Kur’an’ı çokça okuması emredilmiş olabilir. (Beydavî, ilgili ayetin tefsiri)

- Kasas suresinde meal olarak  yer alan “Kur'an’ı senin üzerine farz kılan Allah" ifadesi, Hz. peygamberin Kur’an’ı okuması, tebliğ etmesi ve onunla amel etmesi manasına gelir. (Beydavî, ilgili ayetin tefsiri) Bununla beraber, bu ayetin bu ifadesi Kur’an’ı insanlara okuyup tebliğ etme anlamına da gelir. (İbn Kesir, ilgili yer)

- Kehf suresinin 27. ayetinde de Hz. Peygambere Kur’an’ı okuması ve insanlara tebliğ etmesi emredilmektedir. (İbn Kesir, ilgili yer)

- Hülasa bu üç ayette de Hz. Peygamber (asm)'in Kur’an’ı okuması ve insanlara tebliğ etmesi emredilmiştir. Bu emirler doğrultusunda peygamberimiz, o güne kadar kendisine vahyedilen Kur’an ayetlerini, daha sonra da  bütün Kur’an’ı hıfzetmiş ve her zaman onu okumuştur.

- Ancak, Hz. Peygamber (asm)'in şahsına mahsus olan görevlerden biri de onun Kur’an’ı okuyup, üzerinde tefekkür edip amel etmesi ve başkasına metnini tebliğ edip manasını açıklamasıdır.

Bu sebeple, bütün Kur’an’ı okumak bütün Müslümanlara farz değildir. Çoğu sahabelerin de Kur’an’ı tamamen ezberleyip okumadıkları bilinmektedir. Tarih boyunca ve zamanımızda da Müslümanların büyük çoğunluğunun bütün Kur’an’ı okumadıkları bir realitedir.

Bundan da anlaşılıyor ki, bütün Kur’an’ı okumak veya ezberlemek, bütün Müslümanlara farz değildir. Ancak bunun bir farz-ı kifâye olduğunda şüphe yoktur. Ayrıca, namazda okunması gereken miktarı herkesin öğrenmesi farz-ı ayındır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun