Adem (as)'ın sakalı var mıydı? Cennette sakallı mı olacağız?

Tarih: 16.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Adem (as)’in sakalsız olduğuna dair değişik kaynaklarda bilgiler vardır. Bu konuda en muteber olarak kabul edilen bir rivayet İbn Kesir’in tarihinde ve İbn Mülekki’nin Buharî şerhinde yer almaktadır. Bu rivayete göre, Kabu’l-Ahbar şöyle demiştir: “Cennette hiç kimse sakallı olmayacaktır. Sadece Hz. Adem (as)’in siyah bir sakalı olacak, çünkü o dünyada sakalsız idi.” (bk. el-Bidaye ve’n-Nihaye, 1/227)

Cennette sadece Hz. Harun (as)’ın (İhya, 1/150) veya sadece Hz. Musa (as)’ın (İbn Adî, el-kamil, 3/257-58) sakalı olacağına dair bilgiler de vardır.

İbn Kuteybe “el-Maarif”de Vehb b. Münebbih’den, Ebu’ş-Şeyh el-Isfahanî “en-Nevadir”de Kâb el-Kurezî’den naklen “Hz. Adem (as)’in sakalsız olduğu” bilgisine yer vermişlerdir.

Bu bilgilerin hepsi görüldüğü gibi, eski ehlikitap alimlerinden olan Müslümanlardan nakledilmiştir. Öyle görülüyor ki, bu konuda sahih bir hadis söz konusu değildir. Bununla beraber, bu tür detaylara yer veren İsrailiyat kaynaklarının verdiği bu bilgiler doğru kabul edilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun