Dev, ejderha, dinozor yaşadı mı?

Tarih: 26.03.2017 - 01:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hangileri yaşadı kanıtlayabilir misiniz?
- Hayata ait her şey…

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İsmi ister dinozor olsun, ister bir başka şey. Geçmişte yeryüzünde, o günün şartlarına uygun canlıların bir kısmı belirli bir devre yaşayıp ortadan kalkmış, bir kısmı günümüze kadar gelmiş, bazı canlılar da şartların iyileşmesine bağlı olarak zamanla yeryüzüne gönderilmiştir.

Bunlardan hangisinin hangi devirde yaşadığı, şayet varsa, ne gibi değişikliklere uğradığını araştırmak bilimin konusudur.

Ateist evrimcilerin yaptığı, dünyanın tarihi seyri içerisinde yaratılan canlıların, birbirinden ve tesadüfen meydana geldiğine inandırmak için, bir takım bilimsel hakikatleri çarpıtarak, ideolojik düşünceleri doğrultusunda vermeleridir.

Bu hem tarafsız bilim adamlarını ve hem de bir yaratıcıya inanları rahatsız etmektedir. Bunların yaptığının bilimsel bilgi ile bir ilgisi yoktur; tamamen ideolojiktir.

- Dinozorlar neden yok oldu?

Bu konuda değişik görüş ve yorumlar vardır.  Bir canlı grubunun veya ferdin ortadan kalkması için bir takım sebepler vardır. Bunların başında gelen, o canlı grubunun yaşadığı ortam ve çevrenin olumsuz yönde değişmesidir.

Bu değişiklik genelde iklim ve besin yönünden olur. O canlı grubunun genetik potansiyelindeki karakterler, değişen olumsuz çevre şartlarına uyamazsa, o canlılar hayat sahnesinden çekilirler.

Kabul ediniz ki, hamam böceklerinin a ilacına karşı bir hassasiyeti var. Bu ilacın 10 birim dozuna aniden maruz kalan böceklerin yüzde yetmişi ölüyor. Diğerleri daha az doza maruz kaldıkları için hayatlarını devam ettiriyorlar.

Bir taraftan da bu ilaca karşı dayanıklılığı sağlayan genler faaliyete geçiyor. Bunun sonucunda canlı vücudunda mesela yeni anten ve tüyler çıkıyor. Böylece a ilacına karşı zaman içerisinde dayanıklılığı artıyor.

Önceleri 10 dozluk bir ilaç bunları öldürürken, yeni şartlara göre gelişen dayanıklılık mekanizması ile 20 doz dahi bunları öldürmüyor olabilir. Ama bunun da bir sınırı vardır. Söz gelimi bu son sınır 30 doz ise, siz 40 doz uyguladığınız zaman bu canlı grubu o çevreden silinecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. O da her hangi bir canlı grubunun değişen çevre şartlarına karşı bünyesinde meydana gelebilecek değişiklik, çevreden kazanılmaz. O canlının genetik yapısında potansiyel olarak bir takım genetik materyal varsa, değişen çevre şartlarında o yapı faaliyete geçer. Genetik yapısında potansiyel olarak mevcut değilse, en küçük bir değişiklik o canlı grubunu hayat sahnesinden silebilir.

- Tüm hayvanların bir arada yaşaması imkansız değil miydi? Mesela dinozorların olduğu bir yerde hiç koyun gibi canlılar yaşayabilir miydi? Yani tüm canlılar bir arada yaşayamazsa, eski canlıların sonradan evrimleşmediğini nasıl açıklayabiliriz?

Her canlının yaşayabileceği şartlar, genetik yapısıyla Allah tarafından genetik yapısında tayin edilmiştir. Herhangi bir canlının yeryüzünde yaşayabileceği şartlar mevcut olunca yaratılmıştır. Benzer çevre şartlarında elbette birden fazla canlı yaşayabilir.

Mevcut çevre şartlarının zamanla değişmesi, o ortamda bulunan bazı canlıların genetik yapının tayin ettiği sınırları aşmışsa, o sınırı aşılan canlılar ortamdan kalkacaklardır.

Geçmişte yaşayıp ortadan kalkmış olan dinozorların şimdi yaşıyor olması niye garip geliyor? Şimdi milyonlarca farklı hayvan türü yaşıyor. Hepsine yetecek kadar, güneş ve hava var. Nitekim geçmişteki hayvanlardan pek çoğu günümüzde yaşıyor. Bunların aynı devirde yaşıyor olmaları evrime nasıl bir delil teşkil edecektir?

Tam tersine. Farklı karakterdeki canlıların bir arada yaşaması, evrimcilerin ileri sürdüğü, canlıların basitten yüksek yapılılara doğru kademe kademe geliştiği tezini çürütmektedir. Çünkü hem ilkel karakterli canlıların ve hem ileri yapılıların bir anda yaşıyor olmaları, her bir canlı grubunun birbirinden bağımsız yaratılmış olduğunun delilidir. Onlar, balıktan kurbağanın meydana geldiğini iddia ediyorlar. Onlara göre, çevre şartları değişmiş ve bu değişen çevre şartları balıktan kurbağaları hâsıl etmiştir.

Oysaki şimdi kurbağa ile balığın bir arada yaşıyor olması, onların bu iddiasını geçersiz kılmaktadır. Şartlar değişerek yeni şartlara uygun kurbağayı meydana getirdi ise, şu anda balığın varlığını nasıl açıklayacaklardır?

Yaratan ve yapan Allah’tır. O, her canlı için önce çevre şartlarını yaratmış, daha sonra da murat ettiği canlıyı yokluk âleminden varlık âlemine çıkarmıştır. Düşün ki, koyun yaratıldı, fakat yiyeceği hiçbir ot ve çimen yok. O zaman bu canlının hayatı nasıl devam edecektir? İşte bunun için her canlı besini yaratıldıktan sonra yeryüzüne gönderilmiştir.

Cenab-ı Hak her bir canlı türünü doğrudan doğruya yaratmıştır. Bir canlı, kendisinden daha aşağı yapılı canlıdan meydana gelmiş değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun