Cevşen'in Peygamber Efendimiz'e Cebrail tarafından vahiy ile getirdiği rivayeti var. Melek vasıtası ile gelen vahiyler Kur'an'a dahil olmaz mı?

Tarih: 18.07.2006 - 18:38 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamber Efendimiz (asm)'e gelen vahiy, sadece Kur'an ayetleri değildir. Kur'an dışında da Peygamber Efendimize vahiy geliyordu. Kur’an ve sünnetin vahiy olması, aralarındaki farkın ne olduğu sorusunu akla getirmiştir. Aralarında mahiyet farkı yoktur. Ancak biri "vahyi metluv", diğeri "vahyi gayri metluv"dur.

Suyuti bu hususu şöyle özetler:

Allah’ın kelamı iki kısımdır. Allah Cibril'e, “Peygamber’e Allah sana şunu şunu emrediyor, de.” Buyurur. Cibril’de muradı İlahiyi anlar ve Peygamber’e iletir. Bu aynen bir hükümdarın güvendiği birisini kendi namına elçi olarak tebasına göndermesi ve elçinin de hükümdarın arzusunu kendi ifadesiyle iletmesi gibidir.

Diğeri ise Allah Cibril’e “Peygamber’e git ve şu kitabı ona oku” buyurur. O da aynen harfi harfine ona okur.

İşte Kur’an vahyi ikinci kısma, sünnet vahyi birinci kısma benzemektedir. (bk. Suyuti, el-İtkân, I,45; bk., Subhi es-Salih, Hadis İlimleri, s.261-262; Karaman, Hadis Usulü, s.9-10)

İlave bilgi için tıklayınız: 

- Vahiy nedir? Vahyin mahiyeti ve çeşitleri nelerdir?..

- Cevşen duası ve kaynakları konusunda bilgi verir misiniz?..

- Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ın açıklayıcısı olduğuna dair ayetler var mıdır?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun