Cennette cinlerle insanlar birbirini görecek mi?

Tarih: 22.02.2017 - 01:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cennette cinlerle insanlar birbirini görecek mi, münasebetleri nasıl olacak?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur’an ve hadislerde sorudaki bilginin açık bir ifadesine rastlayamadık.

Kur'an’da kâfir cinlerin cehenneme gidecekleri ifade edilmekle beraber, onlardan mümin olanların cennete gideceklerine dair açık bir ifade yoktur. Bu sebepledir ki, İslam alimlerinden bazıları, kâfir cinlerin cehenneme gidecekleri, mümin olanlar ise cennete gitmeyecekleri, onların mükâfatının da cehennemden kurtulmaları yani toprak olacakları kanaatindedirler.

Ancak -bazı ayetlerin ifadelerine dayanan- alimlerin büyük çoğunluğuna göre cinler de insanlar gibidir. Kötüleri cehenneme gideceği gibi, iyileri de cennete gider. (bk. İbn Kayyım, Miftahu dari’s-saade, 1/37)

- Yine bazı alimlere göre, cinler cennetin merkezine değil, kenarlarda, merkezden uzak taşralarda yerleşirler. Ve dünyanın aksine orada insanlar onları görür, fakat onlar insanları göremezler. (bk. İbn Kayyım, a.g.e, 1/39)

Bununla beraber, bu gibi bilgiler ancak Kur’an veya hadislerde yer aldıysa bir değer ifade eder. Bu iki kaynakta bu bilgiler tasdik edilmediği sürece bunlara bir hikaye nazarıyla bakılır. (a.g.y)

İbn Kesir de “(Cinler) 'Ey kavmimiz! Allah'a çağıran davetçiye uyun ve ona iman edin ki, Allah da günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan kurtarsın.” (Ahkaf, 46/31) mealindeki ayetin açıklamasında şu görüşlere yer vermiştir:

“Bazı alimler bu ayete dayanarak (yani burada salih olan cinler için cennete gideceklerine yer verilmemiş, yalnız cehennemden kurtulacaklarına işaret edilmiş olduğundan), cinlerin cennete gitmeyeceklerini belirtmişler. Bazıları da 'Dünyanın aksine orada insanlar onları görür, fakat onlar insanları göremezler.' iddiasını ortaya koymuşlar. Ancak herhangi bir delile dayanmayan bu iddiaların bir kıymet-i harbiyesi yoktur ve her zaman tartışmaya açıktır.”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun