Müslüman cinlerle irtibat kurulabilir mi?

Tarih: 01.08.2015 - 02:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nebih Cinler hakkında edindiğim bilgilerde cinlerin en küçüğü, en insancılı insanlarla dost olmayı seven ve başkaları hakkında haber getireni diye yazıyor.
- Bu cin gerçekten böyle midir ve cidden bir haberleşme kurulabilir mi?
- Eğer kurulursa cidden zararsız mıdır? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Cinlerle irtibat kurduklarını söyleyen birçok insan vardır. Bunların hepsinin yalancı olduklarını düşünmek isabetli olmasa gerektir.

- Cinlerin Hz. Süleyman’a hizmet ettikleri, onunla irtibat halinde oldukları Kur’anla sabittir. (Enbiya, 21/82; Sebe, 34/12)

“Cenneteki hurilere ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur.” (Rahman, 55/56,74)

mealindeki ayeti tefsir eden alimler bu konuyu farklı yorumlamışlardır:

- Bazılarının görüşüne göre, ayetin bu açık/zahiri ifadesi, insanlarla cinler arasında cinsel ilişkinin bile olabileceğine bir delildir. (bk. Taberi, Semerkandi, Rahman, 55/56. ayetin tefsiri)

- Maverdi de bu ayeti, cinlerle insanlar arasında cinsel ilişkinin olabileceğine delil olarak kabul etmiştir. (Maverdi, ilgili ayetin tefiri)

- Şa’bi ve Kelbi gibi bazı alimler, ayette söz konusu edilen kadınların dünya kadınları olduğunu belirtmişlerdir. Bunlara göre dünyada onlara ne insanlar ne de cinler temas etmemişlerdir. (Beğavi, ilgili ayetin tefsiri)

- Alimlerin büyük çoğunluğuna göre ise, ayette ifade edilen husus şudur: İnsanlar gibi cinler de cennete gidecekler. Ayette, insanlardan olan erkekler insanlardan olan kadınlara; cinlerden olan erkekler de cinlerden olan kadınlara temas etmemiş olduklarına işaret edilmiştir. (Taberi, a.y.)

- Özetlersek: Cinlerle irtibat kurmak mümkündür. Fakat her mümkün olan vaki olmayabilir. Üstelik, cinlerle irtibat kurmanın çok büyük tehlikeleri de olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun