Ahzap suresi 4. ayette hata var mı?

Tarih: 22.09.2016 - 00:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ahzap suresi 4. ayette bir erkekte iki kalp olmaz diyor, ancak siz buna bunun maddi kalp olmadığı manevi kalp olduğunu söylemişsiniz...
- Fakat Nouman Ali khan şöyle diyor. Allah bir erkekte iki kalp yaratmadı geriye ne kalır kadın? kadının nasıl iki kalbi olur karnındaki bebeği ile. dildeki ustalık budur işte gibisinden bir şey diyor.  
- Yani Nouman Ali Khan maddi kalp diyor siz manevi kalp diyorsunuz. Peki bu ayetin tefsiri Nouman Ali Khan ın dediği gibi olamaz mı?
- Maddi kalp olabileceğini düşünebileceğimiz bir neden ise li raculin denmesi yani erkek-adam diye kullanılması insan diye değil. Yani erkeklerde iki kalp yaratılmadı.
- Fakat asıl soru şu. Manevi kalp olarak düşünürsek erkeklerde iki tane kalp yaratılmadı da kadınlarda yaratıldı mı?
- Eğer maddi kalp olarak düşünürsek George Lippert 2 kalpli doğmuş.
- Hangi türlü düşünürsek hata çıkıyor, diyen ateist birisi olursa buna ne cevap verebiliriz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tefsir kaynaklarında verilen bilgiler, ayette geçen “iki kalb”ten maksat, manevi kalb olduğunu göstermektedir.

Bu ayetin nüzul sebebi, değişik rivayetlerle farklılık arz etmektedir. Bunlardan -Taberi’nin tercih ettiklerini- şöyle sırlayabiliriz:

a) Asr-ı saadette bir adam vardı; “Benim iki nefsim / kalbim var. Biri bana emreder, diğeri nehyeder / sakındırır.” diyordu. Bu ayette bu iddia sahibi yalanlanmıştır.

b) Rivayete göre İbn Abbas şöyle demiştir: Bir gün Hz. Peygamber (asm) namaz kılarken sehiv yaptı. Aynı namazda yer alan bazı münafıklar, “Muhammed’in iki kalbi var; birisi bizimledir, birisi de başkalarıyladır.” dediler. Bu ayet bu iddiayı yalanlamak için inmiştir.

c) Kureyş’ten bir adam vardı -deha derecesinde akıllı, zeki olduğundan- ona “iki kalpli” diyorlardı. Bu ayette, bu iddia çürütülmüştür. (bk. Taberi, ilgili ayetin tefsiri)

Görüldüğü gibi, bu yorumların hepsinde kalbin manevi cihetine işaret edilmiştir.

Nitekim İmam Maverdi de bu ayetin nüzul sebebi üzerinde durmuş Taberi’de de yer alan altı farklı yoruma işaret etmiş ve bu yorumların hepsini de “maddi iki kalb” anlamına gelmeyen manalara hamletmiş ve: “İki kalb”ten maksat; “iki ceset; iki akıl; iki anlayış; iki nefis, iki baba; iki din” olabileceğini belirtmiştir. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri).

- Vehbe Zuhayli, ayette yer alan “kalb”ten maksat, bir et parçası olan kalb / yürek olduğunu söylüyor. Ancak ona göre, bu kalbin kanı pompalamak gibi maddi fonksiyonu yanında duygu, düşünce gibi manevi fonksiyonları da vardır. Üzülmek, sevinmek, küfür-iman, itaat-isyan gibi hususlar da bu kalbin yansımasıdır. (bk. et’tefsiru’l-Münir, ilgili ayetin tefsiri)

- Şimdiye kadar “iki kalbli” insana rastlanamamıştır. Bir bebeğin hastalığı sebebiyle ikinci bir kalbin nakledilmesi bu kuralı zedelemez.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah, insanı iki kalpli yaratmadıysa, George Lippert nasıl iki kalpli ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun