Duyguların beynin fonksiyonu olduğu halde Kur’an’da kalbe atfedilmesinin, hadiste “İnsandaki et parçası düzelirse beden düzelir.” denilmesinin o zamanki Arap bilgisini yansıttığı iddiasına ne dersiniz?

Tarih: 04.02.2012 - 07:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- “İnsan vücudunda bir et parçası vardır o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozuk olduğunda bütün vücut ifsat olur. İyi bilin ki, işte o et parçası kalptir.” (Buhârî, İmân, 39; Müslim,Musâkât, 107) hadisinde de o zamanki yanlış inanışın açık ve net olarak görüldüğü söylendi. - Sevinmek, üzülmek, düşünmek, algılamak gibi işlevler beynin fonksiyonu olduğu halde, kalp denilen et parçası tarafından yapıldığının sanılması bir çelişki değil midir? - Kalp nakli yukarıdaki hadisi yalanlamaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an’da kalb kavramı iki manaya gelir:

Birincisi: Maddi kalptir ki, bedenin her tarafına kanı pompalamakla görevli olan kozalak şeklinde, biraz yuvarlak bir organdır.

İkincisi: Akıl, ruh, beyin fonksiyonlarını da ihtiva eden manevi bir latife-i Rabbaniyedir.

Nitekim, İmam Gazalî, altıncı his çerçevesinde değerlendirdiği "basiret" mefhumunu açıklarken, kalb, nur, akıl gibi sözcüklerin birbirinin yerine kullanılabileceğini, bunların teşhis ve tayini konusunda bir tartışmanın yersiz olacağını ifade etmektedir. (bk. İhya, 4/289)

Kur’an’ın kullandığı kalb kavramı; latife-i Rabbanî denilen manevî kalbi de aklı da ulvî duyguların merkezi olan ruhu da içine alacak geniş bir kapsama sahiptir. Nitekim, Kur’an’da -fiil şekli hariç- “akıl” kelimesi hiç kullanılmamıştır. Demek ki, kalb sözcüğü onu da ifade etmektedir.

Kur’an’da kalbin tarifi yapılmamakla beraber, İslam alimleri ayet ve hadislerin ışığı altında akıl ve kalbin yerini, aklın kalp ile olan ilişkisi konusunda değişik görüşler ortaya koymuşlardır.

- İbn Hacer el-Askalanî’nin de içinde yer aldığı bir kısım alimlere göre, akıl kalptedir. Yani kalp manevi bir mekanizma olup aklı da içine almaktadır. Bu alimlerin gösterdikleri delillerden bazıları şunlardır:

a. “Elbette bunda, içinde bir kalb taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır.” (Kaf, 50/37) mealindeki ayette yer alan "kalb" kelimesi akıl manasında kullanılmıştır. İbn Hacer’e göre, çoğu tefsirciler bu ayette yer alan kalbi akıl olarak anlamışlardır. (Örnek olarak bk. Taberi, Maverdî, Kurtubî, İbn Kesir, Celaleyn, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

Kur’an’ın bu ifadesi, aklın kalpte karar kıldığını, kalpten kaynaklandığını göstermektedir. (bk. İbnu hacer, 1/129)

- Rivayete göre, İbn Abbas da bu ayetteki kalb sözcüğünü akıl olarak açıklamıştır. Ünlü dil bilgini Ferra, İbn Abbas’ın bu görüşünü desteklemiş ve Arapça’da kalbin akıl manasında kullanıldığını belirtmiştir. (bk. Ferra, Bağevî, ilgili ayetin tefsiri)

b. Aklın dimağda değil de kalpte olduğunu savunanların bir diğer delilleri de -soruda da söz konusu  edilen- şu hadistir:

“İnsan vücudunda bir et parçası vardır o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulduğunda bütün vücut bozulur. İyi bilin ki, o et parçası kalptir.” (Buhârî, İmân, 39; Müslim,Musâkât, 107)

Bu görüşteki alimlere göre, bu hadiste yer alan ifadeler aklın kalpte olduğunu gösteriyor. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Şunu hemen belirtelim ki, hadisin zahiri ifadesinden ilk anlaşılan şey, buradaki kalbin sol tarafımzda yer alan ve kanı pompalayan et parçasıdır. Çünkü, hadiste açıkça bu kalp tarıf edilmiştir. Kendisi et parçası olduğu gibi, cesedin/bedenin, biyolojik bünyenin sağlıklı çalışması onun sağlıklı çalışmasına bağlıdır. Bütün organlar bu kalbe tabidir. Ölüm dahi bu kalbin çalışmasını dudurmasıyla gerçekleşir. Bir açıdan beyin ölümü dahi kalbin ölümüne bağlı olarak söz konusu olur.

Kalp ile diğer organlar arasında olumlu veya olumsuz yönden olsun çok sıkı bir ilişki vardır. Ve genel olarak da kalp biyolojik bünyenin bir sultanı gibidir. Onun emirleri geçerlidir. Hadiste kalbin bu fonksiyonuna işaret edilmiştir. (Mirkatu’l-mefatih, ilgili yer)

İmam-ı azam gibi bazı alimlere göre, akıl kalbte değil, dimağdadır, beyindedir. (Nevevî, a.y.)

Esasen Latife, insanın manevi ve latif duygularının genel adıdır. Bir nevi cihaz tabirinin zıddı gibidir. İnsanın mahiyetini bildiği bilmediği ne kadar manevi duyguları varsa bunların ortak ve genel adıdır diyebiliriz. Kalp, ruh, vicdan, bunlara örnek olarak verilebilir.

İnsanın maddi cesedinin bir haritası olduğu gibi, maneviyatını da bir ceset olarak hayal edersek, onun da manevi bir haritası vardır. Bu maddi harita ile manevi harita arasında birebir bir eşleşme yapmak zor ise de, ehemmiyet açısından bir eşleşme yapanlar da vardır..

Mesela, önem ve işlev açısından maddi cesette kalp ne ise, manevi cesette de kalp ona denk gelir. Yine, önem açısından beynin maddi cesetteki yeri ne ise, aklın da manevi ceset için yeri odur.

Bu yüzden hadiste akıl ve kalp gibi manevi cihazlar, beyin ve et parçası olan yüreğe nispet edilmiştir. Nasıl, beyin ve yürek, maddi cesedin en önemli azaları ve sultanları ise, akıl ve kalp de manevi cesedin sultanları mesabesindedir.

Temsil bakımından, manevi kalbi ve maddi cesedi, yürek temsil eder. Aklı da beyin temsil eder. Aralarında böyle manevi bir irtibat olduğu gibi, belki bizim, idrakinden aciz olduğumuz ince, maddi bir bağ da olabilir.

Bununla beraber, Allah’a ve Kur’an’a iman eden kimsenin alması gereken duruş şudur:

Allah, Resulü ve Kur’an ne dediyse o doğrudur. Şayet görünürde bazı ayet veya hadislerin manası ile müspet ilmin verileri çelişiyorsa, mutlaka ya İslam alimlerinin yorumlarında, yahut da fen bilimlcilerinin yorumlarında bir yanlışlık vardır. Zira, Kur’an Allah’ın kelam sıfatından, kainat ise Allah’ın kudret ve irade sıfatından gelir. Her iki kitabın da sahibi Allah’tır. Elbette, bu iki kitabın konuları çelişmez. Hiçbir kesin fennî keşif, doğru anlaşılan Kur’an’ın ortaya koyduğu hakikatlerle çelişemez. Yanlışlık varsa insanların kısır bakışlarındadır, ufacık akıllarındadır, azıcık bilgilerindedir.

Doğrusunu isterseniz, her bilmediğimiz bir konudan ötürü imanımızı kaçıracak şüphelere giriyorsak, vay bizim halimize, Materyalist bir fencinin veya filozufun sözüne tereddütsüz yaklaşan bir kimsenin, Allah’ın ve Resulullah’ın sözlerinden şüpheye düşmesi imanla bağdaşır bir şey değil.

Allah cümlemizi hakiki ve tahkiki iman sahibi olmaya muvaffak kılsın. Âmin...

İlave bilgi için tıklayınız:

Ruh nedir, ruhun mahiyeti anlaşılabilir mi? Ruh beyinden mi ibarettir? Ruh ile beden arasındaki ilgi nasıldır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+

Yorumlar

ibrahimk

Korku uzuntu telas sevinc gibi durumlara kalbimiz daha hizli calisarak tepki verir. Sinirlenip tansiyonumzu yukseldiginde veya uzuntuden tansiyon dustugunde hepsinin teshisi kalp dedir. Belki hadisde mecazi anlamda kalpden bahsdr belkide suan tip kalp in anatomisini yaratan kadar bilmediklerinden bize mantikli gozukmuyodur.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
serdar61

Ruhla beyin arasinda bir sekilde baglanti vardir.duygular asil ruhtan kaynaklanir ama bunu beyin araciligiyla yapar.eger beyin duzgun calismazsa ruh da vazifesini duzgun icra edemez.psikyatrik bircok bozuklukta gorulmuski beynin bazi bolgelerinin normalden kucuk olmasi durumunda empati yapamama, cesitli duygularda zayiflama gibi bircok semptom vardir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
osmangun

Merhabalar. Yazınızı okudum ve gerçekten hoşuma gitti.Dinimizdeki bazı açıklamaların müteşabih olduğunu pekçok yazıda açıklamışsınız.Her ne kadar bu bana mantıklı gelse de , internetteki diğer kanallarda ne yazdığını merak ettim ve bir site buldum.Tam olarak kalp-beyin-duygu üçlemesine değinmiş bir site ve diğer sitelerin aksine duyguların hormonal sistemle birlikte tamamen beyin kaynaklı olmadığına hatta kalbin beyinden daha çok işlevinin olduğuna değinmiş .Bir siteden duyduklarımla hareket etmenin her ne kadar beni mutlu etse de doğru olmadığını düşünerek başka sitelere de baktım . Birtakım haber siteleri ve sağlık köşeleri bu sitenin söylediklerine yavaş yavaş yer vermeye başladığın keşfesince sitenin daha güvenilir olduğunu düşünerek makalelerini okumaya başladım . Bir kısmına bir sözlük sitesinden Türkçe olarak erişmiş olmama rağmen orijinal kaynaktan yararlanmak isteyerek https://www.heartmath.org adlı siteye göz gezdirdim ve oldukça ilginç fotoğraflara ve açıklamalara rastladım . Beyinle benzer şekilde kalbin de kendi komplike nörolojik sisteminin olduğunu , bu sistem aracılığıyla beyinle etkileşime geçebildiğini , beyinle sinyal alışverişinde bulunabildiğini ve hatta kalbin beyne daha fazla sinyal gönderdiğini ve beyindeki bazı kısımlardan(özellikle duygu-hormon ilişkisinde etkin rol oynayan beyin kısmına) veri bile alabildiğini öğrendiğimde gözlerim yaşlandı çünkü hadis açıklamalarının müteşabih olmadığını, gerçekten kalbin duygu yönetiminde beyne emredici pozisyonda olduğunu öğrenmiş oldum . Anladığım kadarıyla kalbin nörolojik sistemi beynin duygulardan sorumlu merkezini uyarabiliyor ve hormonal salgıların beyin tarafından başlatılmasını sağlıyor . Özellikle günümüzde belirli ana duyguların üzerinde kalbin beyin üzerinde yetkinlik kurduğunu anladım (örnek olarak 'sevgi' verilmiş) . Eğer yanlışım varsa düzeltebilirsiniz ama buradan okuduklarımın sonucunda Peygamber Efendimizin(sav) soruda belirtilen hadisi müteşabih olmayabilir . Hocalarımızın daha önceki yazılarında belirttiği gibi dönemin bilgisine göre sualin hadisle ilgili bölümü üzerine verilen cevapların tefsir (yorumlama) olabileceğine ve bu çerçevede 'müteşabih' sayılabileceğine ve bilgi birikiminin ilerlemesiyle bu tefsirlerin değişebileceğine dahi Kur'an-ı Kerim tefsirlerinin yüzyıllardır değişebileceğine hocalarımız sitenin çoğu sorusunda değinmiş. Bu durumun sorudaki hadis içinde geçerli olacağını düşünüyorum . Gerek hocalarımız gerekse okuyan misafirler olarak yorumuma cevap verirseniz çok memnun olurum . Teşekkürler
Kaynaklar:

https://www.heartmath.org/our-heart-brain/
('Kalbin Beyni' üzerine yayınlanmış bilimsel içerik)

https://www.today.com/health/does-your-heart-sense-your-emotional-state-... (Kalbiniz hislerinizi algılayabilir mi?)

Huffpost adlı siteden alıntı: (https://www.huffpost.com/entry/heart-wisdom_b_2615857)
"...What's really fascinating is that the heart contains a little brain in its own right. Yes, the human heart, in addition to its other functions, actually possesses a heart-brain composed of about 40,000 neurons that can sense, feel, learn and remember. The heart brain sends messages to the head brain about how the body feels and more..."

"...Asıl büyüleyici olan ise kalbin kendi yönetiminde(veya 'sağ tarafında' denmiş olabilir o kısmı iyi anlamadım, ama kalp beyninin bağımsız çalıştığı yazıda belirtilmiş) küçük bir beyin içeriyor oluşudur.Evet, diğer işlevlerine ek olarak, insan kalbi aslında hissedebilen , öğrenebilen ve hatırlayabilen ortalama 40.000 nöronluk bir kalp-beyin karışımı barındırır.'Kalp Beyni' isimli bu yapı kafadaki 'Ana Beyine' vücudun nasıl bir duygu içinde olması gerektiğini ve daha fazla bilgiyi içeren mesajlar(sinirsel iletiler)
gönderir..."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun