Kuran’da geçen kalp kelimesi akıl anlamında mı?

Tarih: 16.07.2020 - 09:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu konu sitenizde 3 - 4 kez işlenmiş cevaplar vermişsiniz hepsini defalarca kez okudum. Benim soracağım şey biraz daha farklı:
“Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar.” (Araf, 7/179);
“Kalbi olanlar için bunda öğüt vardır.” (Kaf, 50/37)
- Bildiğiniz gibi aklın mekanı beyindir kalp değil.
- Mesela Türkçede "Senin beynin yok mu?" denince akıl kastedilir çünkü akıl beyindedir. Eski tefsirlere baktığımızda Arapça dili uzmanlarına göre Arapçada mesela "Senin kalbin nereye gitti?" denince aklın nereye gitti manasındaymış. Bunun sebebi eski çağlarda aklın merkezinin kalp sanılmasından dolayıdır.
- Aklıma şu geliyor, tam da bu kısmı çözmek istiyorum; Araplar eski çağda aklın kalpte olduklarını düşündüğünden akla da kalp demiş ama bu yanlıştır. O zaman Kuran neden yanlış mana verilen bir kelimeyi o manada kullanmış?
- Yani Kalbi olanlar için bunda öğüt vardır ayetinden nasıl bir şey anlamalıyız?
- Burada kastedilen akıldır ama kullanılan kelime kalptir? 
- Nasıl tevil ederiz bu konuyu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Araplar eski çağda aklın kalpte olduklarını düşündüğünden akla da kalp demiş” olduklarına dair hiçbir sağlam senet yoktur.

Dolayısıyla, Kur'an ile eski Arapların düşüncesini karşılaştırmak kökten yanlıştır. Zira, “yanlış makisun aleyh olmaz” yani “Kötü, aslı yanlış, batıl olan bir şey esas alınarak, örnek alınarak ona uygun olarak iş yapılamaz.” kuralına göre, mesnetsiz bir bilgiyi sahih gibi kabul etmek sonra da başka bir şeyi ona kıyas etmek iki kere yanlıştır.

Kalp, aklı da içine alan bir mefhumdur.

Kur'an, Arapların veya başkalarının bir kelimeyi kullandıkları için onu kullanmaz. Böyle bir düşünce iman şuuruyla da bağdaşmaz. Zira, Kur'an Allah’ın kelamıdır. Allah ise sonsuz ilim sahibidir. Başkasından bir şey öğrenmeye ihtiyacı yoktur. 

Sitemizdeki bilgileri bildiğinize göre, onları tekrar etmenin bir manası yoktur.

Ancak bizim bildiğimiz kadarıyla, aklın zahiri yuvası beyindir. Kalbin zahiri yuvası ise göğüstür. Göğüs bir boşluk olduğundan kalbin nerede olduğunu tespit edemeyiz.

“Onlar yeryüzünde gezmezler mi ki akıl edecek kalpleri yahut işitecek kulakları olsun? Fakat kör olan gözler değil, göğüslerdeki / sinelerdeki kalplerdir.” (Hac, 22/46)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir. 

Ayette yer alan, “akıl edecek kalpler” ifadesi, aklın kalp dairesinde yer alan bir unsur olduğuna işarettir. Demek ki kalpler akl ediyor.

Kur'an’da kalbin hem isim hem fiil şeklinde kullanılması, aklın ise yalnız fiil şeklinde kullanılması, bu iki mekanizmanın birbirini tamamlayan unsurlar olduğunun göstergesidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun