Celcelutiye duasının manevi hayatımıza katkısı için ne yapmalıyız?

Tarih: 14.02.2014 - 02:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Celcelutiyenin bir kasideden öte sırlar içerdiği ve Fatiha'nın sırrı ve yerlerin göklerin sırrı ve seyri sülukta bazı noktaların sırrının Celcelutiyede saklandığı söyleniyor. Seyri sülukta bu noktaları şaşırmadan, dalalete düşmeden geçmek için, kasidede ilgili beyitlerle meşguliyetin şart olduğu da söyleniyor. Piyasada sıkıntılara karşı faydalı olan beyitleri ve özellikleri Celcelutiyenin faydalarının binde biri olduğu da ekleniyor.
- Buna göre Celcelutiyeyi izah eden İmam Gazali (ra), İbni Arabi (ra), İmam Buni (ra) ve günümüzde Bediüzzaman (ra) gibi zatlar Celcelutiyenin seyri süluk metodunu nasıl uygulamışlardır ve seyri süluktaki okunan beyitler hangisidir? Celcelutiyede yerlerin ve göklerin sırrı nasıl izah ediliyor ve celcelutiyenin fatiha ile bağlantısı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bizim görebildiğimiz kadarıyla, Seyrü sülukta istikameti muhafaza etmek ve yanlışa girmemek için CELCELUTİYE’de herhangi özel bir kayıt yoktur. Bu kasidenin bazı özellikleri, belli VEFKler şeklinde yazılarak istifade edileceğine dair bazı notlar vardır. Ancak bunların vefk-muska halinde yazılması ön görülmektedir. Gazali’nin şerhinde daha çok bu noktalar vardır.

İbn Arabî’nin şerhinde ise, değişik beyitlerin bazı hususiyetlerine işaret edilmiştir. (bk. Gümüşhanevi, Mecmuatu’l-Ahzab/Şazeli cildi, şerhlerden biri.508’den; diğeri 527’den başlar)

- Ara-sıra bazı matbu Cevşenlerde yer alan Celecelutiyeyi tamamen okumakta fayda vardır.

- Bize göre, insi ve cinni şeytanların şerrinden kurtulmak için okunması gereken dua SEKİNE’dir. 19 ayetten meydana gelen bu dua bir yerde 19 defa okunur. Bediüzzaman Hazretleri bu maksatla bu duayı hep okumuştur.

Zaten Celcelutiye’nin nazara verdiği önemli bir ders, İsma-i Azam ihtiva eden bu SEKİNE’dir.

Nitekim, Bediüzzamana hazretleri, Hz. Ali Celcelutiye’de “Feya hâmile’l-ismi’l-lezi celle kadruhu / Tevekka bihi küllü’l-umuri tesellemet” (Ey İsm-i Azamı taşıyan / onu her zaman okuyan zat! Onunla kendini korumaya al, her işin selamette olur) beytiyle bu asrın fitnesinden korumak için sürekli bu SEKİNE’yi okuyan kendisine hitap ettiğini belirtmiştir.

Bu sebeple, bize göre en güzel bir ders günde 19 (on dokuz) defa bu duayı okumaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Celcelutiye duasının aslını ve ...

Sekine Duası hakkında bilgi verir misiniz; 19 (on dokuz) defa ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun