Günümüzde, nüfusun %60-70'inin tam dindar olması mümkün müdür?

Tarih: 11.05.2015 - 07:25 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Peygamber (sav) zamanı dahil tarihin bugüne değin bütün dönemlerinde herhangi bir İslam devletindeki nüfusun %60-70'i tam dindar, mütedeyyin olmuş mudur?
- Günümüzde bunun olması mümkün müdür?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bunun kesin bir istatistiği bilmemekle beraber,

“Asırların en hayırlısı benim asrım ve onu takip eden iki asırdır.” (bk. Buhari, Şehadat 9)

anlamına gelen hadis-i şerifin ışığında, genel durumu değerlendirdiğimizde diyebiliriz ki, özellikle bu üç asırda insanların % 90’ı dindar kimselerdi.

- Bununla beraber, İslam tarihi boyunca, Abbasi, Selçukî, Eyyubî ve Osmanlı devirlerinin önemli bir kısmında Müslümanların % 70’inin dindar olduklarını düşünebiliriz.

Dindarlığın en açık göstergesi olan namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, haramdan sakınmak gibi hususlara riayet edenlerin sayısının bundan daha fazla olduğunu düşünüyoruz.

Bazı kötü olayları peş peşe sırlayıp ortamın ve toplumun tamamen kötü olduğu imajını veren bilgiler, bir cerbeze ve demagojiden ibarettir.

- Bediüzzaman hazretlerinin 1950’lerde, partilerin konumunu değerlendirirken, kullandığı şu ifadeler, zamanımızda da, % 70 dindar nüfus oranı yakalamak mümkün olduğunu gösterir:

“İttihad-ı İslâm Partisi: Yüzde altmış-yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini, siyasete âlet etmemeğe, belki siyaseti dine âlet etmeğe çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeğe mecbur olacağından, şimdilik o parti başa geçmemek lâzımdır.” (Emirdağ Lahikası-II, s. 162)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun