İnsan her bir isimden bir tutam alır ve o tutam ile mi Allah’ı tanır?

Tarih: 08.05.2015 - 02:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah’ın her bir ismi insanın fıtratında tecelli edeceği zaman, belli bir miktar ve kalıp ile mi tecelli ediyor?
- Bir ismin insan mahiyetini zapt etmesi, yani sadece kendi mana ve hakimiyetini kurması, diğer isimlere meydan kalmaması mümkün müdür?
- Yoksa isimler insan mahiyetinde bir mizan bir ahenk dahilinde mi tecelli ederler?
- İnsan isimler noktasından mutlak feyze kabil ve muhit midir?
- Bir isim insan mahiyetinde mutlak tecelli edip insana muhit bir kabiliyet vermiş olsa idi, o zaman feyizde idrakte mutlak olur muydu?
- İnsan Allah’ın her ismini mahdut olarak mı tanır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu bilgi bize göre tamamen yanlıştır. Çünkü, Allah’ın isimlerinin fiziki bir kalıpta mütalaa etmek çok hatalıdır.

- Ayrıca, insanların “ENE”sine takılan itibari ölçüler, bu konuda da geçerlidir. Nasıl ki, kendi küçücük ilmimizle Allah’ın sonsuz ilmini, ufacık kudretimizle Allah’ın sonsuz kudretini anlamaya çalışırız. Bunun gibi, Allah’ın sıfatlarının tecelli şekillerini de bir derece kendi sıfat ve maharetimizle idrak edebiliriz. Mesela: -söz gelişi- Hasan efendi, hem mimardır hem sosyologdur hem doktordur hem tefsircidir hem hadisçidir.

Şimdi, bu zatın bir vasfı -örneğin, doktorluğu- diğer vasıf ve maharetlerini engeller mi? Onları “ke en lem yekun / yokmuş gibi” kılar mı? Yani hasta muayene ederken diğer bilgileri unutur mu? Veya reçeteyi yazdığı zaman öbür maharetlerinin varlığını engeller mi? Elbette bütün bu soruların cevabı “hayır”dır.

- “Ey kendisi için bir şeyi dinlemek başka işitmelere mani olmayan,
- Ey kendisi için bir iş başka işlere mani olmayan,
- Ey bir söz kendisini başka sözlerden alıkoymayan,
- Ey bir istek, diğer bir isteği yerine getirmesine engel olmayan...”

manasındaki Cevşen’nin 97. fıkrasında yer alan bu nebevi ifadelerde bu hakikatin altı çizilmiştir.

Bu konudaki bilgiyi bu doğrultuda düzeltmek gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın güzel isimlerine insan nasıl ayna olabilir?
Allah'ın bütün isimleri insanda tecelli edebilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun