Cehennemlikler cennete gittiklerinde, cehennemdeki süreci hatırlayacaklar mı?

Tarih: 21.04.2015 - 02:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kurana göre günahkarlar cehennemde kalarak cezalandırılacaklar ve affedilmeyenler, cezaları bittiğinde cennete alınacaklar. Bu kişiler, cennete gittiklerinde, cehennemdeki süreci hatırlayacaklar mı?
- Hatırlayacaklarsa, bu onların üzerinde herhangi bir etki bırakmayacak mı?
- Cennette, önceki deneyimlerinden dolayı ağır psikolojik tahribata uğramış halde mi olacaklar?
- Yoksa cehennemde yaşananları hiç hatırlamayacaklar mı?
- Eğer hatırlamayacaklarsa, ceza bir hatanın tekrarlanmaması için uygulanan yaptırım olduğuna göre, bu durumda cehennemde cezalandırılmalarının ne anlamı var?
- Hatırlayacaklar ve herhangi bir psiklojik tahribat olmayacaksa, bu durumda cennettekilerin herhangi bir insani vasfı olmadığını, sadece allah tarafından duygusal ve düşünsel olarak yönlendirilen robotlar haline geleceklerini söylemek mümkün olmaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki ifadeler karışık gibi... Onun için şunu belirtelim ki, cehennemden sonunda çıkanlar, ancak imanla kabre girenlerdir. İmansız ölenlerden hiçbiri cehennemden kurtulamayacaktır.

Hangi ümmetten olursa olsun, peygamberlerine iman eden ve o imanla ölenler affedilmeyip ceza alsalar bile sonunda (milyar sene sonra da olsa) cehennemden kurtulacaklardır.

- Cehennemde ebedi olarak kalanlar ise, imansız olarak ölenlerdir.

- Cehennemden kurtulup cennete gidenlerin psikolojileri cennet hayatına uygun olacağından, önceki travmalarından da kurtulacaklardır.

- Bugün, psikiyatride “elektroşok” yöntemiyle, hastanın geçmişe ait kötü düşüncelerini unutmaları sağlanmaktadır. Bu dünyada bu fırsatı veren Allah cennette kullarına böyle bir imkân tanımaması için hiçbir sebep yoktur.

- Bu dünyada bu kötü düşünceleri unutanlar insanlık vasfını kaybetmediklerine göre, cennette olanlar da bundan ötürü insanlık vasıflarını kaybetmezler.

Her şeye kadir olan Allah, cennet gibi sadece lezzet ve zevküsefa yeri olan bir hayata mazhar kıldığı kullarına sıkıntı verecek hiçbir şeye izin vermez.

- Kur’an’da, cennetteki insanlar için hiçbir üzüntünün olmayacağına dair ifadeler vardır. (Misal olarak bk. Bakara, 2/38, 62; Al-i İmran, 3/170; Maide, 5/69; Yunus, 10/62; Zümer, 39/61)

Bu sözü veren Allah her şeye kadirdir.

Sorudaki “Eğer hatırlamayacaklarsa, ceza bir hatanın tekrarlanmaması için uygulanan yaptırım olduğuna göre, bu durumda cehennemde cezalandırılmalarının ne anlamı var?” karşılaştırılması oldukça hatalıdır. Çünkü, ne cehennemde ebedi olarak kalanlar, ne de sonunda kurtulup cennete gidenler için, cehennemdeki cezalarla onların ıslah olmaları, bir daha suç işlememeleri diye bir şey amaçlanmamıştır.

Zira imtihan bitmiştir. Cezaların caydırıcılık anlamı da kendiliğinden yok olmuştur. Artık cehennemde ne ebedi kalanların ne de bir süreliğine kalanların bir daha suç işleme imkanları kalmamıştır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun