Hurilerin lüzumu nedir? Hurilere ne gerek var?

Tarih: 04.05.2014 - 13:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'anda da geçen huriler mevzusunun lüzumu nedir?
- Ateist arkadaşlar hep soruyor, açıklamak istiyorum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Din bir imtihandır. İmtihanın hem kaybedenleri hem de kazananları olur. Kaybedenler için zarar, kazananlar için ise yarar vardır. Bunun içindir ki, kazananlara ödül, kaybedenlere ise (işe almamak, sınıfta bırakmak şeklinde de olsa) bir nevi ceza unsuru önem arz etmektedir.

- Keza, din bir eğitim sistemidir. Güzel ahlakı ve adaleti ders veriyor. Bu konuda itaat edenlerle isyan edenlerin durumu mükâfat ve cezalarla tescil edilir.

- Buna göre, kazananlara vadedilen cennet bir mükâfat yeri, cehennem ise bir ceza yeridir. Cezanın caydırıcılık vasfı ne kadar önemli ise, mükâfatın çekiciliği/albenisi o kadar önemlidir.

İnsan için en büyük ödül, onun iç alemindeki arzularına hitap eden, iç dürtülerini tatmin eden, ruhani ve nefsani bütün isteklerine cevap veren bir konumda olmasıdır.

- İşte cennette, bir yandan Hz. Peygamber (asm) başta olmak üzere peygamberler ve seçkin kullar olan evliya ile birlikte olmak, ilmi, fikri birçok hakikati şuhut derecesinde anlamak, ilme’l-yakinden aynel-yakin ve hakkal-yakin derecesine terfi etmek, özellikle marifetullahta terakki etmenin zirvesi olan Allah’ın cemalini müşahede etmek gibi ruhani lezzetlere medar nimetler yanında, insanın ikinci yanı olan cismani tarafına hitap etmek de son derece önemlidir.

- İnsanın cismani, nefsani olan tarafının en açık arzusu, yemek, içmek ve evlenmektir.

Kur’an-ı Kerim'de, insana vadedilen mükâfatın büyüklüğü, kalitesi ve çekiciliği değişik ifadelerle beyan edilmiştir. Bunlardan biri de Hurilerle evlenmek konusudur.

Bir ödül, insanın hissiyatına / duygularına ne kadar hitap edebilirse, ödüle aday olan kimseler tarafından o kadar nazara alınır.

Kur’an-ı Kerim'de bu hakikate:

“Orada / cennette canınız ne isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa hepsi var! Hem siz burada devamlı kalacaksınız.” (Zuhrüf, 43/71)

mealindeki ayetle ifade edilmiştir. Bu ayette özet halde ifade edilen hususların detaylarına bakılırsa, elbette yemek, içmek ve evlenmenin bunların başında geleceğinde şüphe yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun