Bütün peygamberler, Peygamber Efendimiz'den haberdar mıydılar?

Tarih: 15.03.2013 - 00:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hepsi onu (asm) tanıyor muydu, yaşamları sırasında?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Bu Kur’ân’a, elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmişti.” (Şuara, 26/196), 

“Bu, elbette önceki sahifelerde, İbrâhim ile Mûsâ’ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir.” (Ala, 87/18-19)

mealindeki ayet ve benzerlerinde, eski kitap ve suhuflarda Kur’an’a ve Hz. Peygamber (asm)e işaretlerin olduğu açıkça ifade edilmektedir:

Ayrıca başka ayetlerde bu hususa işaretler vardır:

“Sizin yanınızda bulunan Tevrat’ı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur’ân’a iman edin, onu inkâr edenlerin başını siz çekmeyin. Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Asıl Bana karşı gelmekten sakının.” (Bakara, 2/41)

mealindeki ayette özellikle Yahudilerin hakkı inkâr etmeleri, Hz. Muhammed (asm)’e dair kitaplarındaki haberleri yok saymalarına karşılık uyarıcı bir beyan söz konusudur. (bk. Razi, Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri)

“Onlara, Allah katından, ellerindeki Tevrat’ı tasdik eden bir Peygamber gelince, O Ehl-i kitaptan bir kısmı, güya gerçeği hiç bilmiyorlarmış gibi, Allah’ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz çevirdiler.” (Bakara, 2/101)

Tefsircilerin verdiği bilgiye göre, bu ayette Hz. Muhammed (asm)’in geleceğine dair Yahudilere bilgi verilmiş ve onu gördükleri zaman iman etmeleri konusunda onlardan söz alınmıştı. Ancak onların torunları olan asr-ı saadetteki Yahudiler bu gerçeği inkâr etmişlerdi. Yukarıdaki ayette onların bu inkârcı tavırlarına vurgu yapılmıştır. (bk. Taberi; Razi, ilgili ayetin tefsiri)

"Vaktiyle Allah, Ehl-i kitaptan 'Kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız, Onu asla gizlemeyeceksiniz!' diye teminat almıştı. Fakat onlar bu ahdi önemsemeyerek kulak ardı ettiler,  onu az bir bahaya sattılar. Bakın ne kötü bir alışveriş!” (Âl-i İmran, 3/187)

mealindeki ayette de açıklanması istenen gerçeklerin başında Hz. Muhammed (asm)’in peygamberliğidir. (Taberi, ilgili ayetin tefsiri)

Bazı alimlere göre, ayette yer alan “Ehl-i kitaptan” maksat, tarih içerisinde kendilerine vahiy gelen bütün peygamberler ve ümmetleridir. “Kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız” ifadesinde açıklanması istenen de Hz. Muhammed’in peygamberliğidir. (Semarkandi, ilgili ayetlerin tefsiri)

Nitekim İmam Maverdi de bu ayetin yorumu hakkında üç görüşün olduğunu belirtmiştir:

a. Ayetteki “Ehl-i kitap”tan maksat  sadece Yahudilerdir. 

b. Bundan maksat, Yahudiler ve Hristiyanlardır. 

c. Kendilerine (küçük-büyük) kitap / Suhuf vahiy edilen peygamberlerden bu dersi alan bütün bilgi sahibi olan kimselerdir. (krş. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

Demek ki, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi, “Nass-ı Kur'anla; Tevrat, İncil, Zebur ve Suhuf-u Enbiyanın, nübüvvet-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'a dair verdikleri haber…(ler vardır).” (Mektubat, 162)

İlave bilgi için tıklayınız:

İncil ve Tevrat dışında başka hangi dinlerde Hz. Peygamberin ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun