Belirli bir kavime peygamber gönderildiğinde diğer kavimler ne yapıyordu? Diyelim ki Hz. İsa (a.s.) belirli bir kavme gönderilen bir peygamberdir. Onun gönderildiği kavimin dışındaki bütün kavimler hak yolunda mıydılar? Yani namaz kılan, oruç tutan,..

Tarih: 29.12.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an'da belli kavimler için değil, geçmiş bütün milletler için peygamber gönderildiği ifade edilmektedir:

"Şüphesiz biz, seni “Hak” ile bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her millet içinde mutlaka bir uyarıcı (peygamber) bulunmuştur." (Fatır, 35/24).

"Sonra peygamberlerimizi peşi peşine gönderdik. Ne zaman bir ümmete peygamberi geldiyse, onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından yok ettik ve onları birer ibret destanı yaptık. İman etmeyen bir topluluğun canı cehenneme!" (Muminun, 23/44).

Muhal farz olarak, şayet kendilerine peygamber gönderilmemiş bir kavim olursa, onların hak üzerinde olmalarını bekleyemeyiz. Çünkü hakkın ölçüsünü ancak vahiy tayin eder. Ancak bunlar ne halde olurlarsa olsunlar -bir rehberleri olmadığı için- sorumlu değiller.

"Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe asla azap edecek değiliz." (İsra, 17/15)

mealindeki ayette bu gerçek vurgulanmıştır. Bu sebepledir ki, âlimlerin büyük çoğunluğu, daha önce kendilerine peygamber gelmeyen Arap kavminin içinde bulunduğu –Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasındaki- döneme fetret devri demişler. Bu dönemde yaşayan insanların sorumlu olmadığını söylemişlerdir.

Aslında, bizim peygamberler ve kavimleriyle ilgili malumatımız ancak Kur'an ve Tevrat'a dayanmaktadır. Oradaki bilgiler ise özet halindedir. Özellikle Kur'an'da aynı kavimlerin değişik yönlerinden tekrar, tekrar söz edilir ki, kıssadan hisse alınsın, ibret alınsın.

Diğer tarihler MÖ. 300 yıldan önceki olaylar hakkındaki bilgileri çok azdır. Bildiklerimiz ise, belli başlı ve sayılı birkaç tanedir. Hâlbuki bazı rivayetlerde 124.000 peygamberden söz edilmektedir. Bir hadisi şerifde de,

"Enbiya'nın adedi 124.000 veya 224.000'dir. Bunların içinden 315'i resuldür." (bk. Ahmed b. Hanbel, 5/179, 265-266; İbn Kuteybe, el-Ma'arif, s. 33, Beyrut, 1987)

denilmiştir. Taberânî tarafından nakledildiği belirtilen bir rivayete göre de, toplam kaç resûl olduğu sorulduğunda Hz. Peygamber (asm) 315 resulün bulunduğunu söylemiştir. (bk. İbn Hacer, el-Fetâva' l-hadîsiyye, s. 180, III. Baskı, Kahire, 1989)

İmam-ı Rabbanî, hem delile, hem keşfe dayanarak demiş ki:

"Hindistan'da çok peygamberler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış veya sayılı birkaç kişiyle sınırlı kaldığı için iştihar etmemiş veyahut nebi ismi verilmemiş." (bk. Nursi, Mektubat, s. 386).

Bilindiği gibi, resul ile nebi arasında fark vardır. Resul kavramı, yeni bir kitap ve şeriatla gelen peygamberler için, nebi ise, kitap ve şeriat getirsin ya da getirmesin bütün peygamberler için kullanılan bir terimdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yeryüzüne 124.000 civarı peygamber inmişse, bu demek oluyor ki ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun