8000 peygamberin geldiği rivayet sahih mi?

Tarih: 25.03.2023 - 06:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hakim Müstedrek’te geçen 8.000 peygamberin geldiği ile ilgili rivayet sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti için bk. Hakim, h. no: 4167, 4170.

Hakim kendisi bu iki rivayet için de herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. Zehebi ise, bu iki rivayet için de “Vahi = çok zayıf ve ya uydurma” değerlendirmesi yapmıştır. (bk. Telhis-Hakim ile birlikte- a.y.)

Kuran, ilk peygamber Hz. Âdem aleyhisselamdan, son peygamber Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama kadar pek çok peygamberin gelip geçtiğini ve her kavme Allah’ın peygamber gönderdiğini bize haber vermektedir.

Hicr Suresi'nin 10. ayetinde,

“Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.”

Nahl Sure'sinin 36. ayetinde,

“Andolsun biz, her ümmete, 'Allah’a kulluk edin, tağuttan kaçının.' diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.” buyurulmaktadır.

Bu ayetler tarihî süreç içerisinde Yüce Allah’ın insan topluluklarını peygambersiz bırakmadığını gösterir.

Mümin Suresi 78. ayetinde de “Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var.” buyurulmaktadır.

Kuran-ı Kerim’in İsra Suresi’nin 15. ayetinde “Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edici değiliz.” buyurulmaktadır. Bu ayetten de anlaşılan Allah bütün kavimlere, bütün topluluklara peygamberler göndermiştir. Ancak bunlardan sadece 25 tanesinin ismi Kuran-ı Kerim’de zikredilmiştir.

Hadislerde gönderilen peygamberlerin sayısının 124.000 olduğunun haber verilmesinden (bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/266) hareketle, insan topluluklarının bulunduğu her bölgeye Allah’ın peygamber gönderdiği; ancak bunların hepsinin ismini Kuran’da, Tevrat ve İncil’de zikretmediği hükmüne ulaşılabilir. Zira Kuran’da kendilerine peygamber gelmemiş hiçbir topluluk ve ümmet bulunmadığı açıkça beyan edilmiştir. (bk. Fatır 35/24; Nahl 16/63; Yunus 10/47)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun