Kur'an'ın önceki kitaplardan (Tevrat ve İncil, Zerdüşt'ün Avesta'sı) tekrarlarla dolu olması onlardan kaynaklanarak yazıldığını göstermez mi?

Tarih: 02.12.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanlık tarihi boyunca 124.000 peygamber gönderildiği hadis de rivayet edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de her ümmete ve topluma peygamber gönderildiği ifade edilmiştir.

"Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince, aralarında adaletle hükmedilir, hiç birine zulmedilmez."(Yunus, 10/44)

"Celâlim hakkı için biz her millete -Allah'a kullukda bulunun ve putlara ibadetden kaçının- diye bir peygamber gönderdik. "(Nahl, 16/ 36)

Gönderilen bu peygamberlerin çok az kısmının ismi zikredilmiştir. İsmi zikredilen bu peygamberler Orta Doğu'da yaşayan peygamberlerdir.

Kur'an-ı Kerim'de 124.000 peygamberin isimlerinin zikredilmesi mümkün değildir. Nitekim Orta Doğu'da Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler dışında bir çok peygamberler gelmiş olmasına rağmen, onların da ismi zikredilmemiştir.

Zikredilen peygamberler, toplum içerisinde bilinen ve özellikle Hristiyan ve Yahudilerin de bildikleri peygamberlerdi. Kur'an-ı Kerim o günkü insanların bildikleri peygamberlerin hayatlarından örnekler vererek, onlara ders vermeyi amaçlamaktadır.

Tevrat ve İncil'de zikredilen peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesi, bu kitapların hepsinin Allah kelamı olduğunun ve bir kaynaktan geldiğinin göstergesidir. Bu konuda zikredilenler birbirinin kopyası değildir. Çünkü Allah'a, peygamberlere ve kitaplara olan iman hususu, bütün ilahi kitaplarda var olan hükümlerdir. Bütün ilahi kitap ve peygamberler bu hususu insanlara bildirmek için gönderilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz (asv)'in Kur'an-ı Kerim'i Tevrat ve İncil'den faydalanarak yazdığını iddia edenlere nasıl cevap vermeliyiz? 

İslam, Eski ya da Yeni Ahit Sümerlerden etkilenmiş olabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun