Tarihte peygamberler araştırıldı mı?

Tarih: 13.12.2020 - 16:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dünya tarihinde peygamberlerin ya da peygamber olacak kişiler araştırıldı mı?
- Mesela Buda, Konfüçyüs peygamber miydi?
- Kuran’da bildirilen peygamberler o devir tarihlerinde var mı?
- “124 bin peygamber” hadisi, sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim’in İsra Suresi’nin 15. ayetinde “Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edici değiliz.” buyurulmaktadır. Bu ayetten de anlaşılan Allah bütün kavimlere, bütün topluluklara peygamberler göndermiştir. Ancak bunlardan sadece 25’inin ismi Kur'an-ı Kerim’de zikredilmiştir.

Hadislerde gönderilen peygamberlerin sayısının 124 bin olduğunun haber verilmesinden (Müsned, 5/266) hareketle, insan topluluklarının bulunduğu her bölgeye Allah’ın peygamber gönderdiği; ancak bunların hepsinin ismini Kur'an’da, Tevrat ve İncil’de zikretmediği hükmüne ulaşılabilir. Zira Kur'an’da kendilerine peygamber gelmemiş hiçbir topluluk ve ümmet bulunmadığı açıkça beyan edilmiştir. (bk. Fatır 35/24; Nahl 16/63;Yunus 10/47)

Ancak bu konuda sahih bir hadisin bulunmadığı da hadis alimleri tarafından ifade edilmiştir. Buna rağmen ilgili rivayetleri yeterli görenler bu 124 bin sayısını zikrediyorlar. Bu rivayetleri ilim ve inanç konusunda yeterli bulmayan alimler ise “sayısını Allah bilir” diyorlar.

Kur'an’da adı geçen ve yerinden söz edilen peygamberlerin ifade edildiği gibi o yerlerde yaşadıkları tespit edilmiştir.

Buda’nın peygamber olma ihtimalinden merhum Muhammed Hamidullah Hoca da bahsetmiştir. (bk. M. Hamidullah, İslam Peygamberi, 1/649)

Bu konuda kesin bir bilgi yoktur. Buda ve Konfüçyüs peygamber olsalar bile onlardan kalan, onlara izafe edilen sözler ve inançlar sahih din ile bağdaşmıyor; şu halde tahrif edilmiş, değiştirilmiş, söylediklerinin yanına söylemedikleri de uydurulup eklenmiş olmalıdır.

Bizim için önemli olan şudur:

Son Peygamber Muhammed Mustafa (asm) Allah’tan gelen vahiy ile sahih dini tebliğ etmiştir, bu din İslam’dır; geçmiş peygamberlerden sahih dine aykırı olarak nakledilen hiçbir söz ve fiil geçerli, muteber ve uygulanabilir değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun