Zerdüştlükle İslam dini arasında benzerlik olmasının sebebi nedir? Bazı ateist sitelerde Zerdüştlük'ten İslama çok ciddi iman esaslarının geçmiş olduğu yazmakta. Zerdüşt bir peygamber midir?

Tarih: 01.11.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Âdem (as)'den Peygamber Efendimize (as) gelinceye kadar bütün peygamberler hak dini tebliğ etmişlerdir. Dinin temeli olan îman esasları hep aynı kalmıştır. Fakat şeriat dediğimiz, ibadet ve dünyaya ait işlerde Hz. Âdem (as)'den Peygamberimize (as) kadar her devrin icaplarına, insanların ihtiyaçlarına göre bazı hükümler değişerek gelmiştir. Cenab-ı Hak her devrin insanının yaşayışını ve menfaatini gözeterek her ümmete ayrı bir şeriat göndermiştir. Mâide Sûresinin 48. âyetinde bu hususta şöyle buyurulur:

"Sizin her biriniz için Biz bir şeriat ve açık bir yol tayin ettik."

Allah hiç bir kavmi peygambersiz bırakmamış, onlara hakkı tebliğ edecek peygamberleri göndermiştir. 124.000 peygamberin insanları tebliğ için gönderildiği, hadiste belirtilen bir hakikattir.

Tüm peygamberlerin en büyük davası tevhid ve iman hakikatlerini insanla tebliğ etmektir. Bu nedenle geçmiş dinlerde olan tevhid inancı ve bazı hükümlerin Kur'an'da da olması gayet normaldir. Çünkü, peygamberlerin davası bir olduğu gibi, muhatapları da insan, o dinlerin sahibi de Allah'tır.

İslamiyeteki tevhid inancının Zerdüşlük ile benzerlik göstermesi, o dinin kurucusunun bir peygamber olduğunu göstermektedir. Nasılki diğer dinlerde tahrifler olmuşsa Zerdüştlükte de tahirfler olmuş ve günümüze bu şekilde gelmiştir. Bunda garipsenecek herhangi bir taraf yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

ZERDÜŞTLÜK

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun