Bazı ayetlerinde geçen "Allah hesabı çabuk görendir" ifadeleri ile başka ayetlerde geçen "onlara mühlet verir" ifadeleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz?

Tarih: 01.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Allah hesabı çabuk görendir.” mealindeki Kur’an’ın ifadesi, kâfirlere derhal ceza verecek veya müminlere hemen mükafat verecek manasına gelmez. Bilakis, Allah’ın sonsuz ilmiyle her şeyi  kuşattığını, kimin ne kadar sevaba medar iyilikleri veya cezaya medar ne kadar kötülükleri olduğunu tek tek bildiğini ve bu sebeple kıyamet günü bir anda onların hesabını göreceğini ifade etmektedir.

“Onlara mühlet verir.” mealindeki ifade ise, “dünyada iken hemen ceza vermez, biraz daha onlara fırsat verir, özür beyan ederlerse mazeretlerini kabul eder” şeklinde değerlendirilebilir. “Allah imhal eder, fakat ihmal etmez.” ifadesi bu gerçeğin altını çizen bir vecizedir. Yani dünyada bir süre mühlet verir, fakat ahirette mutlaka onu sorguya çeker.

Halim kelimesi, hoşgörülü, toleranslı, başkasının cahilliğine karşı hemen öfkelenmeyen, özrünü beyan edenin mazeretini kabul eden kimse anlamına gelir. Kur’an’da bu ismin kullanıldığı yerlerde, Allah’ın bu vasfına dikkat çekilmiş, orada söz konusu edilen kötülüğe karşı hemen cezanın verilmemesi veya yanlışlarının bağışlanmasının gerekçesi olarak bu vasıf gösterilmiştir.

Örneğin, Bakara 225. ayetinde bir kasıt olmaksızın gafletlerinden ötürü ettikleri yeminlerinden dolayı Allah’ın kendilerini cezalandırmamasının sebebi, Allah’ın bağışlayıcı ve hilim vasfına sahip  olduğunu göstermek için “Gafur-Halim” isimleri ayetin sonunda zikredilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hesap Günü.
EL-HALÎM.
"Allah Teala zulmün cezasını erteleyebilir ama kesinlikle ihmal etmez." sözünü açıklar mısınız?
EL-HASÎB.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun