Allah halim ise, neden çabuk cezalandırır?

Allah halim ise, neden çabuk cezalandırır?
Tarih: 05.07.2017 - 00:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah'ın sıfatlarında -haşa- bir çelişki mi var?
- Kuran'ın birçok yerinde geçen Allah için "Halim" sıfatı, ismi insanlara karşı yumuşak, hemen cezalandırmayan, hemen ceza vermeyen anlamında kullanılmıştır. Fakat Enam suresinin son ayetinde "... şüphesiz rabbiniz Cezası çabuk olandır.." diyor.
- Allah cezası çabuk olan mıdır yoksa hemen cezalandırmayan halim midir? Yani görünürdeki güya çelişkiyi nasıl çözeriz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Enam suresinin ilgili ayetinin meali şöyledir:

“Sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve verdiği nimetlerle sizi sınamak için kiminize diğerlerinden üstün dereceler veren Odur. Şüphesiz Rabbin, cezası pek süratli / çabuk olandır; aynı zamanda O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Enam, 6/165).

Ayette Rabbin, “cezası pek çabuk olandır” şeklinde tercüme edilen “Seriu’l-ıkab” vasfı farklı şekilde yorumlanabilir:

a) İnkârcıları uyarmak için kullanılan bu ifadedeki “süratli” kavramı, hesap vermek yeri olan kıyametin yakınlığına işaret edilmiştir. Çünkü “Her gelecek olan şey yakındır.” (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

b) “Süratli ceza”dan maksat, bu dünyada acil olarak cezayı hakedenlere verilen cezadır. Tarihte helak edilen kavimler gibi. (Maverdi, ilgili yer)

c) Ceza vermek Allah’ın meşietine bağlıdır. Allah ceza vermek istediği an bu iş tahakkuk eder, kimse buna mani olamaz. Ayette yer alan “Rabbin, cezası suratli / çabuk olandır.” mealindeki ifadede, cezanın bağlı olduğu ilahi meşiet ve iradeye işaret edilmiştir. Yani Allah birisine ceza vermek istediği zaman, başka alet edevata muhtaç değildir. Onu irade etmesi yeterlidir. Çünkü O, bir şeye “Ol” dedi mi hemen “oluverir.” (bk. el-Maverdi, el-Bikai, ilgili yer)

d) Cezanın çabuk olmasından maksat, ceza gününde verilecek cezanın çabuk olması demektir. Yani Allah kıyamet günü, ceza vereceği kimselere bu cezayı verirken, asla tereddüt etmez, başka herhangi bir şeye ihtiyaç duymaz, anında verir... (bk, İbn Aşur, ilgili yer)

Demek ki, Allah’ın isimleri arasından asla bir çelişki yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bazı ayetlerinde geçen "Allah hesabı çabuk görendir" ifadeleri ile ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun