Bakterilerin çoğalması nasıl olmaktadır?

Tarih: 31.08.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Roth ve Andersson’un ekibi, modellerini Salmonella isimli bir bakteride bu bakterinin TrpF isimli enzimini kodlayan gen işlevsizleştirildi. Bu enzim triptofan aminoasidinin sentezi için gerekli bir enzimdir. Salmonella mutantları tarandı ve bu genin işlevsizleştirilmesine rağmen yine de çok az triptofan sentezi yapabilen bir mutant Salmonella sonraki deneyler için seçildi. Yapılan deneyler bu mutantın Histidin aminoasidinin yapımından sorumlu proteini kodlayan HisA geninin aynı zamanda triptofan da yapabildiğini ortaya çıkardı. Ekip, Salmonella’nın triptofan üretiminden sorumlu genini işlevsizleştirip, organizmaya bu iki fonksiyona sahip HisA genini yerleştirdi ve Salmonella’yı bir yıl boyunca, 3 bin nesil triptofan içermeyen besiyeri üzerinde büyüterek inceledi.
- Bakterilerin başlangıçta yavaş büyürken 3000 nesil sonunda daha hızlı büyüdüklerini gösterdi. Bu nesillerin gen analizleri yapıldı. Bu süreçte başlangıçta tek kopya olan gen ve dolayısıyla onun ürünü protein az miktarlarda triptofan üretiyordu ve bakteri daha yavaş büyüyordu. Daha sonra ise genin çoklu kopyaları ortaya çıktı ve bu kopyalardan birinde oluşan bir mutasyon modeldeki gibi triptofan yapımının verimini arttırdı. Bu kopya ile orijinal kopya var olamaya devam ederken diğer çoklu kopyalar zamanla ortadan kalktı. Triptofan yapımı son nesillere doğru fazlalaştığı için bakterilerin büyüme hızı da artmış oldu.
- Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Burada anlatılan bakterilerin normal üreme mekanizmasıdır. Yani tek hücreli olan bakteriler özel hazırlanmış besi ortamına bırakılır. Burada üremeleri sağlanır. Bunların genetik yapısının Yüce Allah tarafından şifrelendiği DNA dizilerinde muhtelif görevleri yerine getirecek genler vardır. Her bir gene yaratıcı tarafından farklı bir görev verilmiştir. Bazen bir genin birden fazla yapıyı şifrelediği de olur.

Bu sözü edilen deneyde, bazı genler bloke edilerek sorumlu oldukları vazifeleri yapmaları engellenmiştir. Engellenen genlerin vazifesi başka genlere yüklenmekle beraber, bazı genlerin vazifeleri yapılamamış ve dolayısıyla onların sebep olduğu karakterler devre dışı kalmıştır.   

Bunu yüksek yapılı canlılarda şöyle açıklayabiliriz:

Mesela, bir insanı embriyo halinde iken sağ gözden sorumlu genleri engellediğimizi kabul ediniz. O zaman bu insanın sağ gözü olmayacaktır. Sol gözden sorumlu genleri de engellerseniz, o zaman bu insanın iki gözü de olmayacaktır.

Mesela, bir ineğe embriyo safhasında müdahale ederek ayaklarının meydana gelmesinden sorumlu genleri devre dışı bırakırsanız,  o zaman o ineğin ayaklarından biri veya ikisi meydana gelmemiş olur.

İşte gerek bakterilerde ve gerekse yüksek yapılı canlılarda, bazı genlerin görev yapmalarını engellerseniz, o canlıda görevi engellenen genler hangi organdan sorumlu ise, o canlıda o organlar meydana gelmemiş olur.

Bu şekilde bazı genlerin görevi engellenen bu tip canlılara, mutasyon geçirmiş canlı denir.  Böyle mutasyon geçirmiş canlı bakteri de olabilir, insan veya hayvan da olabilir. Bu şekilde mutasyon geçiren bir insan, yani bazı organları teşekkül etmemiş olan kimse yine insan kategorisine dahildir. Aynı şekilde tek ayaklı veya üç ayaklı bir inek, yine inek grubuna dâhildir. Yani mutasyona uğramış böyle bir inekten koyun meydana gelmez.

Söz konusu edilen bakteri deneyinde de durum aynıdır. Mevcut bakteriye müdahale ile bazı genlerin vazifesi engellenince, mutasyona uğramış bakteri hâsıl ediliyor. Neticede meydana gelen yine bakteridir. O bakterinin değişerek ondan civciv meydana gelmesi mümkün değildir. Çünkü genetik yapısı bakteriye göre yaratıcı tarafından şekillendirilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun